Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Adroddiad effaith ein buddsoddiad

Ers trosglwyddo dros 6,300 o stoc tai o Gyngor Gwynedd i ni ddigwydd ym mis Ebrill 2010, mae ein cartrefi yn cyfarfod Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Ni yw un o’r cymdeithasau tai sydd wedi perfformio orau yng Nghymru ymhlith y rhai sydd wedi cael stoc wedi eu trosglwyddo.

Mae buddsoddiad o £135m yn ein tai dros y pum mlynedd ers i ni sefydlu, wedi cyfrannu yn sylweddol i wella amddifadedd tai yng Ngwynedd, a hefyd yn cyflawni ar wella cyfleoedd economaidd a chymdeithasol, a iechyd yn ein cymunedau.

Mae adroddiad ar y buddsoddiad yma yn dangos bod linc rhwng ein gwaith gwella, ein gwaith sicrhau cymunedau mwy diogel, a buddsoddiad cymunedol. Mae’n rhoi gwerth ar ganlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol, ac yn arddangos gwerth cymdeithasol ar ein buddsoddiad.

Darllen crynodeb o’r adroddiad

Darllen yr adroddiad llawn (Saesneg yn unig)

Cafodd y fideos yma eu gwneud pam roeddem yn gweithredu fel Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).