Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Y Bartneriaeth

Mae’r Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr yn cynnwys grŵp o tua 20 o denantiaid a preswylwyr sy’n cymryd rhan gyda ni.

Mae aelodau’r Bartneriaeth yn gweithio yn agos gyda ni er mwyn gwella’r gwasanaeth mae ein holl gwsmeriaid yn dderbyn.

Fel arfer bydd Y Bartneriaeth yn cyfarfod pob deufis mewn lleoliadau ar draws Gwynedd. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn ddwyieithog ac mae nifer aelodau staff yn mynychu’r cyfarfodydd hefyd er mwyn trafod gwahanol faterion.

Dyma enghreifftiau o’r pynciau bydd Y Bartneriaeth yn drafod yn ystod eu cyfarfodydd:

  • Gofal Cwsmer
  • Gosod Rhent
  • Trwsio
  • Cwynion
  • Datblygiadau Newydd
  • Gwaith Adnewyddu’r Cartrefi
  • Gwaith Cymunedol
  • Tal am Wasanaeth

Mae cyfarfodydd Y Bartneriaeth yn gyfle da i denantiaid neu breswylwyr ddysgu fwy am yr hyn sy’n mynd ‘mlaen gyda’r cwmni ac yn gyfle i chi leisio eich barn am yr hyn sy’n bwysig i chi.

Gall unrhyw denant neu breswylwyr sydd gan diddordeb ymuno gyda’r Bartneriaeth. Anfonwch e-bost i’r Tîm Cyswllt Cymunedol os ydych eisiau dod i wybod fwy am waith Y Bartneriaeth: cymunedol@adra.co.uk