Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Aros Adra

Mae Aros Adra yn cynnig cefnogaeth i bobl yn eu cartref.

Rydym yn cynnig y gwasanaeth i denantiaid ac i rai sydd ddim yn denantiaid.

 

Pwy all gael y gefnogaeth

 • person hŷn
 • person ag anabledd
 • unrhyw un sydd â salwch

Aros Adra mewn cartref cwsmer

Beth all Aros Adra ei wneud i helpu

 • gwaith tŷ a glanhau
 • siopa
 • gwasanaeth eistedd gyda phobl
 • golchi dillad a smwddio
 • casglu meddyginiaeth
 • trafnidiaeth a chymorth gyda apwyntiadau doctor, optegydd neu ysbyty
 • cymorth efo biliau neu waith papur
 • paratoi prydau
 • cyfeillgarwch, sgwrs a gwrando
 • cymorth i fynd allan am dro

Does dim yn ormod o drafferth a gallwn addasu’r gwasanaeth i’ch siwtio chi.

Gallwch drefnu ymweliad bob wythnos, bythefnos, misol neu fel y byddwch ei angen.

Pris

Mae’n rhaid talu am wasanaeth Aros Adra.

Mae Aros Adra yn £16.50 yr awr.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

 

 

Sut i dalu

 • talu ein swyddog Aros Adra pan maent yn dod i’ch gweld
 • cerdyn credyd pan mae swyddog Aros Adra yn dod i’ch gweld
 • anfoneb
 • debyd Uniongyrchol
 • dros y ffôn efo cerdyn credyd

Os oes gennych weithiwr cymdeithasol, efallai y gallan nhw eich helpu efo costau gwasanaeth Aros Adra.

Aros Adra 1

Aros Adra 2

Aros Adra Betws y Coed

Gwneud cais am y gwasanaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau siarad efo ni am y gwasanaeth cysylltwch efo ni.