Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 61 datblygiad

Sir Conwy
Datblygiad yn y Dyfodol

Plas Penrhyn, Llandundo LL30 3FR

12 o gartrefi modern newydd Cymysgedd o rent canolradd a rhent cymdeithasol

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor

Cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely Addas ar gyfer pobl lleol dros 55…

Sir Fflint
Yn datblygu

Ffordd Rhos, Pen y Ffordd, Sir y Fflint

11 cartrefi newydd fforddidwy cartrefi modern 2 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent canoldraddol dyddiad…

Sir Conwy
Yn datblygu

50 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn, Conwy LL29 9HB

cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely rhent cymdeithasol golygfeydd o’r môr fflatiau safon…

Gwynedd
Yn datblygu

Sefydliad y Rheilffordd, Euston Road, Bangor LL57 2YP

Cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely 15 o Fflatiau 2 berson 1 ystafell…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Lleiod Garage , Caernarfon, Gwynedd

Cais am ganiatâd cynllunio llawn i ailddatblygu safle modurdy ar gyfer 21 o fflatiau i…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Fferm Plas Newydd, Prestatyn, Sir Ddinbych

102 cartrefi newydd fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Penrhos, Bangor, Gwynedd

21 fflat un ystafell wely 18 fflat dwy ystafell wely addas ar gyfer pobl leol…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Meddygfa Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

6 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 lloft rhent cymdeithasol dyddiad i’w gadarnhau contractiwr…