Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 33 datblygiad

Sir Conwy
Yn datblygu

Tai Glasfryn, Betws yn Rhos

Manylion 4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr  i’w cwblhau gaeaf 2019

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Cae’r Ysgol, Caernarfon

Manylion datblygiad daliaeth cymysg datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr 2 bynglo addasiedig (rhent cymdeithasol) 5…

Sir Conwy
Yn datblygu

Oakwood, Sychnant Pass, Conwy

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblgwr 3 fflat dwy ystafell wely (rhent canolraddol)…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Woodlands, Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblygwr 2 tŷ tair ystafell wely (rhent canolraddol)…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Cwrt yr Efail, Penrhosgarnedd

Manylion 4 fflat un ystafell wely 4 tŷ tair ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol gweithio…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Lôn Bach Odro, Bethesda

Manylion 8 tŷ dwy ystafell wely 10 tŷ tair ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol datblygiad…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Lon y Parc, Tan y Bryn

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Elidir, Bangor

Manylion 4 fflat un ystafell wely 4 fflat dwy ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol i’w…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Parc yr Ysgol, Aberdyfi

Manylion 3 tŷ dwy ystafell wely 2 tŷ tri ystafell wely 4 fflat un ystafell wely…