Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 45 datblygiad

Gwynedd
Yn datblygu

137 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT

Gweithio mewn partneriaeth efo Tai Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd 12 fflat swyddfa blaen-tŷ rheoli…

Gwynedd
Yn datblygu

Glan Menai, Treborth, Bangor, LL57 2NQ

Dod yn fuan – 4 byngalo Tai pâr 2 lofft Rhent Cymdeithasol  

Sir Fflint
Datblygiad yn y Dyfodol

Pen y Coed, Drury, Fflint

24 cartrefi newydd a modern 8 cartref rhent cymdeithasol 6 cartref rhentu i brynu 6…

Gwynedd
Yn datblygu

Frondeg, Pwllheli

28 o fflatiau pwrpasol wedi eu lleoli yng nghanol tref Pwllheli. cymysgedd o fflatiau un…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Yn datblygu

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 affordable homes 2 & 3 bedroom modern homes mixed tenures social rent, intermediate rent…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Cysgod y Coleg, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern

Sir Conwy
Yn datblygu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…