Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 48 datblygiad

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Dol Tryweryn, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol Gareth Morris Construction

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern

Sir Conwy
Yn datblygu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Pennant Hall, Penmaenmawr

Manylion 8 fflat, un ystafell wely  6 fflat, dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol i’w gwblhau gaeaf…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llwyn y Bont a Cysgod y Bigil, Clwt y Bont

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  1 byngalo wedi addasu cartrefi rhent cymdeithasol

Sir Conwy
Yn datblygu

Tai Glasfryn, Betws yn Rhos

Manylion 4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr  i’w cwblhau gaeaf 2019

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Cae’r Ysgol, Caernarfon

Manylion datblygiad daliaeth cymysg datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr 2 bynglo addasiedig (rhent cymdeithasol) 5…

Sir Conwy
Yn datblygu

Oakwood, Sychnant Pass, Conwy

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblgwr 3 fflat dwy ystafell wely (rhent canolraddol)…