Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 61 datblygiad

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Glyn, Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1HW

cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Gors, Tregarth, Gwynedd

12 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Narrow Lane, Cyffordd Llandudno, Conwy

29 cartref newydd a modern 6 fflat gyda 2 lofft ar rhent cymdeithasol 7 cartref…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Maes Bleddyn, Rachub, Gwynedd

30 o gartrefi newydd a modern 20 tŷ 10 byngalo cymysgedd o gartrefi rhent cymdeithasol…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Bro Pedr Fardd, Garndolbenmaen, Gwynedd

2 gartref 2 lofft cartrefi modern rhent cymdeithasol gwaith adeiladu gan tîm trwsio mewnol Adra

Gwynedd
Yn datblygu

137 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT

Gweithio mewn partneriaeth efo Tai Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd 12 fflat swyddfa blaen-tŷ rheoli…

Gwynedd
Yn datblygu

Glan Menai, Treborth, Bangor, LL57 2NQ

Dod yn fuan – 4 byngalo Tai pâr 2 lofft Rhent Cymdeithasol  

Sir Conwy
Yn datblygu

Bryn Heulog, Deganwy, LL31 9FP

33 cartref newydd a modern Lleoliad dymunol iawn Cartrefi rhent cymdeithasol a canolraddol ar gael…

Sir Fflint
Wedi ei gwblhau

Pen y Coed, Drury, Fflint

24 cartrefi newydd a modern 8 cartref rhent cymdeithasol 6 cartref rhentu i brynu 6…