Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 61 datblygiad

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Penmorfa, Tywyn

Manylion 5 tŷ dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Plas y Coed, Bangor

Manylion 4 fflat un ystafell wely  4 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  cynllun pecyn gyda datblygwr 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Wenallt Uchaf, Dolgellau

Manylion 8 tŷ dwy ystafell wely  4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Eryri 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Plas yr Wylan, Hirael, Bangor

Manylion 6 fflat dwy ystafell wely  3 fflat un ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  unedau bychain ar gyfer trigolion angen cartrefi 1 neu 2 ystafell wely

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Tir Tywod, Pwllheli

Manylion 4 tŷ dwy ystafell wely  3 bynglo dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Mathieson, Maesgeirchen

Manylion 5 tŷ dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Lon y Parc, Tan y Bryn

Details 6 two bedroom properties social rented homes All properties have: large kitchen dining room…