Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Newid eich enw

Os ydych yn newid eich enw, mae’n rhaid i chi adael i ni wybod.

Gallwn ni ddiweddaru ein cofnodion ni wedyn.

Rhesymau dros newid eich enw

 

Sut i newid eich enw gyda ni

Byddwch angen rhoi y rhain i ni:

 • eich enw blaenorol
 • eich enw newydd
 • eich cyfeiriad
 • y dyddiad rydych wedi newid eich enw

Byddwch angen anfon copis o rhai dogfennau i ni, er enghraifft:

 • tystysgrif priodas

Wedi derbyn eich ffurflen byddwn yn anfon llythyr i chi i gadarnahu ei fod wedi newid.

 • Rhoi gwybod i ni eich bod wedi newid eich enw

  Newid eich enw

  Os ydych wedi newid eich enw yn ddiweddar, rhaid i chi roi gwybod i ni, er mwyn i ni allu diweddaru eich manylion ar ein systemau.
  • Rhowch reswm pam eich bod wedi newid eich enw, er enghraifft, priodi, ysgariad, newid eich enw yn gyfreithol
  • Max. file size: 150 MB.
   Byddwn angen prawf gyda eich ffurflen i newid enw. Pethau fel tystysgrif priodas, tystysgrif ysgariad, tystiolaeth eich bod wedi newid eich enw yn gyfreithiol.

Unrhyw newid arall

Cysylltwch â ni i roi gwybod am unrhyw newid arall yn eich amgylchiadau, er enghraifft:

 • babi newydd
 • rhif ffôn newydd
 • marwolaeth yn eich cartref