Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Torri Gwair

Gallwn dorri a chasglu’r gwellt yn eich gardd hyd at bum gwaith y flwyddyn os ydych:

  • dros 60 oed ac
  • yn berson anabl
  • ddim yn gallu ei dorri eich hun a ddim teulu yn agos fyddai’n gallu helpu

Gallwn ystyried ceisiadau unigol sydd ddim yn cyrraedd y meini prawf.

Cysylltwch efo ni am fwy o wybodaeth

Sut i wneud cais am wasanaeth torri gwair

Torri gwair gardd bersonol

  • Rhowch y rhif ffôn gorau i ni gysylltu â chi plis
  • Ydych chi'n byw ar eich pen eich hun?
  • Rhowch fanylion pam yma plis.