Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Torri Gwair (cymunedol)

Rydym yn berchen dros 3 miliwn milltir sgwâr o dir.

Mae 390,000m2 yn dir sy’n cael ei dorri yn rheolaidd gennym. Yn ystod yr haf byddwn yn torri a chasglu gwair mewn mannau cymunedol o leiaf saith gwaith y flwyddyn (yn ddibynnol ar y tywydd).

Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am dorri’r gwair ar ein rhan.

Lle sy’n cael ei dorri a phryd?

Nid yw’n bosib i ni ddweud yn union lle fyddwn ni ar ba ddyddiadau, gan fod y gwaith mor ddibynnol ar y tywydd.

Byddwn yn cyhoeddi’r amserlen torri gwair ar gyfer 2021 yn y Gwanwyn.