Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli ydy gweithgaredd rydych yn:

  • ei wneud am ddim ac o ddewis
  • ei wneud er budd y gymuned a bydd y gymuned yn elwa ohono

 

Pam Gwirfoddoli

Mae llawer o fuddion o wirfoddoli. Buddion i chi ac eich cymuned leol. Buddion yn cynnwys:

  • datblygu eich hyder
  • darganfod diddordebau newydd
  • cyfarfod pobl newydd
  • dysgu sgiliau newydd
  • cryfhau eich CV
  • cael hwyl

Sut mae gwirfoddoli

Gall yr asaniaethau yma eich helpu chi ddarganfod cyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal.

Cysylltwch â:

Gall rhain eich rhoi chi ar ben ffordd gyda gwirfoddoli.