Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ymunwch a’n Bwrdd

Rydym yn dathlu ein penblwydd yn ddeg oed yn ddiweddar. Rydym yn falch iawn i’r cynnydd rydym wedi’i wneud o ran gwneud yr hyn i ni dweud y byddem yn ei wneud.

Yn ddiweddar, rydym wedi newid ein model cyllido ac wedi lansio ein brand newydd cyffrous. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i wneud hyd yn oed fwy o wahaniaeth i bobl yn ein cymunedau. Byddwn yn cyflawni drwy dyfu’r cwmni a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd gydag agwedd fasnachol craff a chalon gymdeithasol.

Beth rydym  yn chwilio amdano?

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol Adra sydd gyda phrofiad yn y meysydd datblygu eiddo a masnachol. Rydym hefyd yn edrych am Gyfarwyddwr Anweithredol gyda sgiliau
datblygu eiddo masnachol a sgiliau gwerthu ar gyfer ein his-gwmni masnachol,
sef Medra.

Efallai eich bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol profiadol, neu o bosib dyma eich cynnig cyntaf am le ar Fwrdd. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd gwahanol.

Rydym hefyd yn gyflogwr hyderus o ran anabledd ac yn aelod o Tai Pawb a Chwarae Teg.

Mae manylion am y swydd yn y pecyn gwybodaeth, gan gynnwys:

  • cyflwyniad i Adra
  • disgrifiad rôl
  • telerau penodi’r Bwrdd

Darllen pecyn gwybodaeth

Cwestiynau pellach

Os ydych yn dymuno trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol i ddeall mwy am rôl Adra a Medra cysylltwch â ni:

Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu

  • llywodraethu@adra.co.uk
  • 01248 677 144

Daniel Parry, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau

  • daniel.parry@adra.co.uk
  • 01248 677 201

Sioned Hughes, Prif Ymgynghorydd

  • sioned.hughes@altairltd.co.uk
  • 07887791381

Awydd ymuno?

Os ydych chi awydd ymuno a’n bwrdd rhaid cwblhau ffurflen gais.

Cwblhau ffurflen gais

Staff tu allan i Cae Gwigin