Lansio gwefan Cymuned Adra

Mae cymaint o bethau gwych yn mynd ymlaen yn ein cymunedau ni trwy’r adeg, rydym eisiau rhannu’r straeon hynny gyda chi. 

Dyma pam rydym wedi creu safle newydd  hawdd ei defnyddio i: 

  • rannu straeon o’r ardal leol chi
  • rannu cyfleoedd swyddi ac hyfforddiant i chi
  • rannu gwybodaeth a chefnogaeth yn eich ardal chi 

Mae’r safle yn fyw heddiw!

Felly ewch draw i’n safle newydd, Cymuned Adra heddiw a galwch heibio bob hyn a hyn i weld beth sy’n mynd ymlaen: 

Mynd i safle Cymuned Adra