Cwcis

Mae cwcis yn ffolderi testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfieithiad gan wefannau mae defnyddwyr yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio’n eang i sicrhau bod gwefannau yn gweithio, neu yn gweithio’n effeithlon, yn ogystal â rhannu gwybodaeth gyda perchnogion y safle. Mae’r tabl isod yn esbonio pa cwcis rydym yn ddefnyddio ac i ba pwrpas.

 

Cwci Enw Pwrpas
Iaith Iaith Caiff hyn ei ddefnyddio i gofio pa iaith y mae’r defnyddiwr yn ei ddefnyddio ar adra.co.uk.  Pan mae defnyddwyr wedi nodi eu dewis o’r blaen, bydd y dewis yn cael ei storio yn y cwci
Adra adraCookie Mae cofnodion yn dangos bod defnyddiwr wedi derbyn cwcis.
Google Analytics _ga _gz gat_gtag_UA_{} Mae’r cwcis yma’n casglu gwybodaeth am sut y mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft, pa dudalennau y mae ymwelwyr yn eu defnyddio amlaf, ac a ydynt yn cael neges bod nam ar y system.  Nid  yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n adnabod y defnyddiwr.

Mae’r holl wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei gasglu yn cael ei hel at ei gilydd ac felly’n aros yn ddienw.  Caiff ond ei ddefnyddio ar gyfer gwella’r modd y mae gwefan yn gweithio.

Sylwadau Awdur sylwadau {}

e-bost awdur sylwadau_{}_

url awdur e-bost {}

Cwci defnyddiol ydyw a ddefnyddir os ydi defnyddiwr yn rhoi sylwadau
WordPress wordpress_{} wordpress_wedi mewngofnodi _{}

gosodiadau wp-{}-{}

Caiff ei ddefnyddio ar gyfer defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi ar y safle, nid yw’n gymwys ar gyfer defnyddwyr sy’n pori’r safle