Eiddo sydd ar gael

Gwynedd
£81.06 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £6.02
Band Treth B
Fflat Byw'n Annibynnol

20 Bro Cynan, Pwllheli

2 1 1

Fflat dwy lofft, ail lawr heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae’r fflat yn agos i’r Stryd…

Gwynedd
£81.05 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £4.70
Band Treth A
Fflat Byw'n Annibynnol

20 Maes Y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala. LL23 7TR

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr cyntaf yn ganol pentref Llanuwchllyn. Mae’r eiddo yn…

Gweld pob eiddo