Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu efo ni drwy:

Ffonio

0300 123 8084

Ar-lein

Cwblhau ein ffurflen ar-lein

Ebostio

ymholiadau@adra.co.uk

Ysgrifennu

Adra, Tŷ Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai, Bangor, LL57 4BL

Y Wasg / Y Cyfryngau

Os oes gennych ymholiad neu eisiau cysylltu hefo ni fel aelod o’r wasg neu’r cyfryngau, cysylltwch â’n Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu: 01248677183 neu anfonwch neges e-bost at elin.rowlands@adra.co.uk

Cwyn ffurfiol