Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu efo ni drwy:

Ffonio

0300 123 8084

Ar-lein

Cwblhau ein ffurflen ar-lein

Ebostio

ymholiadau@adra.co.uk

Uwchlwytho ffeil i adran yn Adra

Uwchlwytho ffeil i adran yn Adra

Ysgrifennu

Adra, Tŷ Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai, Bangor, LL57 4BL

 

Y Wasg / Y Cyfryngau

Os oes gennych ymholiad neu eisiau cysylltu hefo ni fel aelod o’r wasg neu’r cyfryngau, cysylltwch â’n Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu:

  • 0300 123 8084
  • cyfathrebu@adra.co.uk

 

Cwyn

Oes oes gennych gwyn ffurfiol, ewch draw i’n tudalen cwynion am fwy o wybodaeth

Cwyn ffurfiol