Y newyddion diweddaraf

Sylw ar iaith mewn cynhadledd fawreddog

Mi fyddwn yn trefnu cynhadledd fawreddog ddiwedd y mis er mwyn rhoi…

Mae Adra a GISDA yn cydweithio i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Chernyw.

Mae’n bleser gennym ni, Adra, mewn cydweithrediad â GISDA, gyhoeddi ein partneriaeth…

Croesawu newyddion cynllunio yn Y Felinheli

Rydym ni, un o brif ddarparwyr tai fforddiadwy yng ngogledd Cymru yn…

Academi Adra yn arwain at leoliad Gwaith gyda thâl i dri lleol

Cyd-weithio a phartneriaid lleol i gynnig cyfleoedd gyrfa.

Buddsoddi yn ein Cartrefi

sgaffold ar gartref sy'n cael to newyddadra-cis
Buddsoddi

Rydym yn brysur yn gwneud gwelliannau yn nifer o’n cartrefi ar hyn o bryd. Yn cynnwys gwaith:

  • gwaith adnewyddu simneiau
  • gosod insiwleiddio waliau allanol
  • ffenestri a drysau
  • gwaith toi a rendro
  • gerddi, llwybrau, grisiau a gwaith ffensio.
Darllenwch fwy