Gwybodaeth bwysig

Os ydych chi'n poeni am dalu eich biliau ynni y Gaeaf yma, rydym yma i'ch helpu

Y newyddion diweddaraf

Adra yn Grymuso Merched Ifanc mewn Digwyddiad Ysbrydoledig wedi’i Gynllunio i Dorri Rhwystrau

Mae Adra, cymdeithas tai blaenllaw yng ngogledd Cymru, yn falch o fod…

Gwaith yn dirwyn i ben ar ddatblygiad tai newydd ym Mhrestatyn

Mae Adra, cymdeithas dai fwyaf Gogledd Cymru, ar fin cwblhau’r gwaith o…

Cyngor Gwynedd yn cyd-weithio ag Adra i ddarparu mwy o gartrefi fforddiadwy i bobl Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o gyhoeddi ei fod yn cyd-weithio ag…

Adra yn cyrraedd rhestr fer gwobrau Sefydliad Siartredig Datblygiad Personol

Mae Adra ar y rhestr fer yng nghategori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant…

Buddsoddi yn ein Cartrefi

sgaffold ar gartref sy'n cael to newyddadra-cis
Buddsoddi

Rydym yn brysur yn gwneud gwelliannau yn nifer o’n cartrefi ar hyn o bryd. Yn cynnwys gwaith:

  • gwaith adnewyddu simneiau
  • gosod insiwleiddio waliau allanol
  • ffenestri a drysau
  • gwaith toi a rendro
  • gerddi, llwybrau, grisiau a gwaith ffensio.
Darllenwch fwy