Y newyddion diweddaraf

Tenant yn dathlu carreg filltir pen-blwydd arbennig

Mae un o’n tenantiaid wedi dathlu carreg filltir arbennig – ei ben-blwydd…

Dweud eich dweud ar ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Rydym yn gwahodd ein tenantiaid a’r cyhoedd i ddweud eu dweud ar…

Hyrwyddo Academi Adra mewn cynhadledd genedlaethol

Cafodd ein cynllun cyflogaeth a sgiliau ei drafod a’i rannu mewn cynhadledd…

Dathlu balchder yn ein cymunedau

Dydd Sadwrn diwethaf, fe wnaeth Adra orymdeithio i ddathlu’r gymuned LGBTQIA+ yn…

Buddsoddi yn ein Cartrefi

sgaffold ar gartref sy'n cael to newyddadra-cis
Buddsoddi

Rydym yn brysur yn gwneud gwelliannau yn nifer o’n cartrefi ar hyn o bryd. Yn cynnwys gwaith:

  • gwaith adnewyddu simneiau
  • gosod insiwleiddio waliau allanol
  • ffenestri a drysau
  • gwaith toi a rendro
  • gerddi, llwybrau, grisiau a gwaith ffensio.
Darllenwch fwy