Y newyddion diweddaraf

Gwaith ar fin cychwyn ar 21 o fflatiau newydd yng Nghaernarfon

Mae Adra, cymdeithas tai blaengar yng ngogledd Cymru ar fin cychwyn gwaith…

Ymrwymiad i gyd-weithio yng nghynhadledd y Gymraeg

Daeth dros 60 o bobl i gynhadledd yng Ngwynedd ar 30 Ebrill i drafod dyfodol y Gymraeg.

Academi Adra yn agor drysau i bobl lleol

Academi Adra yn cynnig lleoliad gwaith gyda thâl gyda ni yn Adra.

Rydym wedi cyrraedd y rhestr fer!

Ein gwaith yn Nhŷ Gwyrddfai wedi gydnabod yng ngwobrau Northen Housing.

Buddsoddi yn ein Cartrefi

sgaffold ar gartref sy'n cael to newyddadra-cis
Buddsoddi

Rydym yn brysur yn gwneud gwelliannau yn nifer o’n cartrefi ar hyn o bryd. Yn cynnwys gwaith:

  • gwaith adnewyddu simneiau
  • gosod insiwleiddio waliau allanol
  • ffenestri a drysau
  • gwaith toi a rendro
  • gerddi, llwybrau, grisiau a gwaith ffensio.
Darllenwch fwy