3 Easy steps

Cam 1 

Darllenwch ein Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ‘Hawdd ei Ddarllen’ 

Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ‘Hawdd ei Ddarllen’ 

Cam 2 

Map o Broses Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd *o safbwynt y tenant 

Broses  *o safbwynt y tenant2

Cam 3 

Cwblhewch yr Arolwg byr (5 munud) 

Arolwg ( 5 Munud)

Dyma fideo llawn gwybodaeth sy’n crynhoi’r Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ynghyd a phwrpas yr ymgynghoriad 
 

Lluniau o wahanol fathau o Damprwydd a Llwydni

Cyddwysedd

Cyddwysedd Interstitaidd

Pontio Oer

 

Dŵr yn gollwng (Lleithder Trawmatig)

Treiddiad Dŵr

Llifogydd

Lleithder Codi

Llwydni a Ffwng yn Tyfu