Three Easy Steps

3 Easy steps

Cam 1

Darllenwch ein Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ‘Hawdd ei Ddarllen’
Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ‘Hawdd ei Ddarllen’

Cam 2

Map o Broses Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd *o safbwynt y tenant

Broses *o safbwynt y tenant

Cam 3

Cwblhewch yr Arolwg byr (5 munud)

Arolwg ( 5 Munud)

Dyma fideo llawn gwybodaeth sy’n crynhoi’r Polisi Tamprwydd, Llwydni ac Anwedd ynghyd a phwrpas yr ymgynghoriad 
 

Lluniau o wahanol fathau o Damprwydd a Llwydni

Cyddwysedd

Cyddwysedd Interstitaidd

Pontio Oer

 

Dŵr yn gollwng (Lleithder Trawmatig)

Treiddiad Dŵr

Llifogydd

Lleithder Codi

Llwydni a Ffwng yn Tyfu