Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 4 properties

Sir Wrecsam
£425.45 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £11.44
Band Treth B
Fflatiau

41 Gerddi Prestwich, Llai

1 1 1

Eiddo un ystafell wely – 2 berson. Fflat llawr cyntaf  – gwres canolog, gwydr dwbl,…

Sir Wrecsam
£257 Ar sail rhent misol o 50%
Band Treth I'w gadarnhau
Tŷ pâr

7 Eiddo 3 Ystafell Wely – Cynllun Rhan Berchnogaeth – Llai

3 1

5 eiddo deiniadol ar gael trwy’r cynllun rhan berchnogaeth. Mae’r 5 eiddo ar datblygiad Maes…

Sir Ddinbych
£611.09 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £31.03
Band Treth I'w Gadarnhau
Tŷ teras

Fferm Plas Newydd, Prestatyn

2 2 1

2 ystafell wely – 4 person a 3 ystafell wely – 5 Person – Cartrefi…

Sir Ddinbych
£66.51 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £44.22
Band Treth A
Fflat 1 llofft

Yr Hen Balas, Stryd Fawr, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0RQ

1 1 1

Fflatiau un neu stiwdio cyfforddus ar gael ar loriau gwaelod, 1af, 2il a 3ydd heb…