Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 52 properties

Gwynedd
£84.99 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £10.46
Band Treth A
Fflatiau

4 Llys Parker, Pwllheli LL53 5AP

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu ac wedi ei ddynodi…

Gwynedd
£84.09 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £9.74
Band Treth A
Fflatiau

10 a 12 Awel y Mor, Ffordd Cambrian,Tywyn, LL36 0AG

2 1 1

Fflatiau dwy ystafell wely, ar yr ail lawr heb ei ddodrefnu ar gael i’w gosod…

Sir Wrecsam
£394.99 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £11.44
Band Treth I'w gadarnhau
Fflat 1 llofft

8 Fflat 1 ystafell wely – Gerddi Edwin, Llai, Wrexham, LL12 0QT

1 1 1

Cartrefi newydd modern yn ardal Llay, Wrecsam. Plot 41, 43, 55, 57 Rhaid cofrestru ar…

Gwynedd
£83.73 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £6.05
Band Treth A
Fflatiau

4 Tai Dolawel, Rhiw, Blaenau Ffestiniog. LL41 3NR

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr  cyntaf sy’n addas ar gyfer dros 55 oed….

Sir Conwy
£735.88 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £63.87
Tŷ pâr

12 a 14 Rhodfa Jasmin, Abergele LL22 8FT

3 3 1

Mae Abergele yn dref bach wedi ei leoli ar gyrion arfordir Cymru oddi ar yr…

Gwynedd
£84.97 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £10.26
Fflatiau

Fflatiau, Tan y Bryn, Bangor

2 1 1

Sawl fflat 2 ystafell wely sydd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda chegin modern ar…

Gwynedd
£76.18 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £11.54
Fflatiau

Fflatiau Tan y Bryn, Bangor

1 1 1

Sawl fflat 1 ystafell wely sydd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda chegin modern ar…

Sir Ddinbych
£800.00 Rhent Misol
Tŷ pâr

19, 20 a 21 Cae Topyn, Dinbych, LL16 4AX – Wedi Gosod

3 2 1

Disgrifiad Llawn: Mae Cae Topyn wedi ei leoli ar gyrion Dinbych gyda golygfeydd godidog am…

Sir Ddinbych
£560.00 Rhent Misol
Tŷ teras

26 Cae Topyn, Dinbych, LL16 4AX

2 1 1

Disgrifiad Llawn: Mae Trem Rhaeadr yn stad newydd fodern gyda chymysgedd o dai dwy, tair…