Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 26 properties

Gwynedd
£77.32 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £18.16
Band Treth A
Tai Gwarchod

14 Tan Y Mur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SP

1 1 1

**BAROD I OSOD YN SYTH** Safle Cysgodol (ar gyfer pobld 55+ oed), fflat un ystafell…

Gwynedd
£77.23 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £21.51
Band Treth A
Tai Gwarchod

48 Llys Yr Eifl, Hendre, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LJ

1 1 1

*Yn barod i’w osod* Safle cysgodol (ar gyfer pobl 55+), fflat un ystafell wely, llawr…

Gwynedd
£84.09 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £9.74
Band Treth A
Fflatiau

10 a 12 Awel y Mor, Ffordd Cambrian,Tywyn, LL36 0AG

2 1 1

Fflatiau dwy ystafell wely, ar yr ail lawr heb ei ddodrefnu ar gael i’w gosod…

Sir Wrecsam
£394.99 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £11.44
Band Treth I'w gadarnhau
Fflat 1 llofft

8 Fflat 1 ystafell wely – Gerddi Edwin, Llai, Wrexham, LL12 0QT

1 1 1

Cartrefi newydd modern yn ardal Llay, Wrecsam. Plot 41, 43, 55, 57 Rhaid cofrestru ar…

Gwynedd
£83.73 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £6.05
Band Treth A
Fflatiau

4 Tai Dolawel, Rhiw, Blaenau Ffestiniog. LL41 3NR

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr  cyntaf sy’n addas ar gyfer dros 55 oed….

Sir Conwy
£735.88 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £63.87
Tŷ pâr

12 a 14 Rhodfa Jasmin, Abergele LL22 8FT – Wedi Gosod

3 3 1

Mae Abergele yn dref bach wedi ei leoli ar gyrion arfordir Cymru oddi ar yr…

Gwynedd
£84.97 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £10.26
Fflatiau

Fflatiau, Tan y Bryn, Bangor

2 1 1

Sawl fflat 2 ystafell wely sydd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda chegin modern ar…

Gwynedd
£76.18 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £11.54
Fflatiau

Fflatiau Tan y Bryn, Bangor

1 1 1

Sawl fflat 1 ystafell wely sydd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda chegin modern ar…

Gwynedd
£76.18 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £1.35
Band Treth A
Fflat Byw'n Annibynnol

11 Bryn Coed, Llan Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 4LN

1 1 1

Fflat un ystafell wely, heb ei ddodrefnu wedi ei ddynodi ar gyfer ymgeiswyr dros 55…