Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 19 properties

Sir Conwy
£615.45 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £22.74
Band Treth TBC
Tŷ pâr

11, 12, 27 a 28 Yr Helyg, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8RZ

2 2 1

4 x Tŷ pâr 2 llofft, 4 person ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol yn…

Sir Conwy
£543.18 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £32.08
Band Treth TBC
Fflatiau

77 Parc Pentywyn, Deganwy, Conwy, LL31 9FQ

2 1 1

1 x Fflat fodern 2 ystafell wely, 3 person ar y llawr isaf Ar gael…

Sir Conwy
£712.40 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £32.08
Band Treth TBC
Tŷ pâr

73, 74, 75, 76 & 83 Parc Pentywyn, Deganwy, Conwy, LL31 9FP – Wedi gosod

3 1 1

5 x Ty 3 ystafell wely ar gael drwy’r cynllun rhent canolradd. Mae’r eiddo’n cynnwys…

Gwynedd
£87.90 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £5.50
Band Treth A
Fflatiau

4 Maes y Plas, Tanymanod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4DA

2 1 1

Fflat 2 Lofft ar y llawr 1af heb ei ddodrefnu ar osod yn Mlaenau Ffestiniog….

Gwynedd
£81.33 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £9.78
Band Treth A
Fflatiau

14 + 19 Hafan Deg, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3SA

1 1 1

Fflatiau 1 ystafell wely, heb eu dodrefnu ar osod yn Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog Rhif 19…

Gwynedd
£74.93 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £7.56
Band Treth A
Fflatiau

8 LLYS GLYNDWR, PORTHMADOG LL49 9HN

1 1 1

Fflat un llofft ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu i bobl dros 55 oed….

Sir Wrecsam
£106.72 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £20.54
Band Treth A
Fflatiau

5 New Foundry Court, Rhos, Wrexham

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely, ar y llawr gwaelod heb ei ddodrefnu ar osod yn Rhos,…

Gwynedd
£92.30 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £24.57
Band Treth A
Fflatiau

11 Llys Elen Egryn, Llewelyn Road, Tywyn, Gwynedd. LL36 0AZ

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely, ar yr ail lawr heb ei ddodrefnu ar gyfer cwsmer sydd…

Gwynedd
£85.66 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £2.00
Band Treth A
Fflatiau

12 Tai Llanddwyn, Blaenau Ffestiniog

1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu i bobl dros 55…