Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 6 properties

Gwynedd
£618.86 Rhent Misol
Band Treth TBC
Tŷ pâr

1 & 2 Craigle, Lôn Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5LR

3 1 1

Cynllun: Rhent Canolraddol Rhent Misol: £618.86 Isafswm Incwm cartref sydd angen: £24,755 Rhaid talu mis o…

Gwynedd
£95.13 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £29.70
Band Treth I'w gadarnhau
Fflatiau

Plas Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2FD

1 1 1

Disgrifiad Llawn: Cartrefi modern am oes. Ydych chi’n chwilio am gartref newydd ym Mangor? Bydd…

Gwynedd
£105.38 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £29.70
Band Treth I'w gadarnhau
Fflatiau

Plas Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2FD

2 1 1

Cartrefi modern am oes. Ydych chi’n chwilio am gartref newydd ym Mangor? Bydd fflatiau newydd…

Sir Wrecsam
£425.45 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £11.44
Band Treth B
Fflatiau

41 Gerddi Prestwich, Llai

1 1 1

Eiddo un ystafell wely – 2 berson. Fflat llawr cyntaf  – gwres canolog, gwydr dwbl,…

Sir Wrecsam
£257 Ar sail rhent misol o 50%
Band Treth I'w gadarnhau
Tŷ pâr

Eiddo 3 Ystafell Wely – Cynllun Rhan Berchnogaeth – Llai

3 1

Eiddo deiniadol ar gael trwy’r cynllun rhan berchnogaeth. Mae’r  eiddo ar datblygiad Maes Yr Rhedyn…

Sir Ddinbych
£66.51 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £44.22
Band Treth A
Fflat 1 llofft

Yr Hen Balas, Stryd Fawr, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0RQ

1 1 1

Fflatiau un neu stiwdio cyfforddus ar gael ar loriau gwaelod, 1af, 2il a 3ydd heb…