Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cartrefi ar osod

Ffiltro canlyniadau eiddo

Ardaloedd
Nifer o lofftydd
Rhent Wythnosol

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Found 18 properties

Gwynedd
£455.55 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £93.02
Band Treth to be confirmed
Fflatiau

10 x Fflatiau 1 Ystafell Wely – Plas Farrar, Bangor, Gwynedd

1 1 1

Fflatiau newydd, modern ar gael o Ionawr 2022. Lleoliad ynghanol y Ddinas yn agos i…

Gwynedd
£496.40 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £118.00
Band Treth I'w gadarnhau
Fflatiau

4 x Fflat 2 Ystafell Wely – Plas Farrar, Bangor, Gwynedd

2 1 1

Fflatiau newydd, modern ar gael o Ionawr 2022. Lleoliad ynghanol y Ddinas yn agos i…

Gwynedd
£77.33 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £1.34
Band Treth A
Fflatiau

10 Bryn Coed, Llan Ffestiniog

1 1 1

Fflat un ystafell wely ar y llaw cyntaf, heb ei ddodrefnu i bobl dros 55…

Gwynedd
£84.50 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £9.44
Band Treth A
Fflatiau

17 Maes y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala

2 1 1

Fflat dwy ystafell wely ar y llaw cyntaf, heb ei ddodrefnu ar osod yn Llanuwchllyn….

Sir Wrecsam
£200 Ar sail rhent misol o 50%
Tâl am Wasanaeth £18.77
Band Treth I'w gadarnhau
Tŷ pâr

51 a 53 Gerddi Prestwich, Llay (plot 149 a 297)

3 1 1

Disgrifiad Llawn: Cartref newydd a modern yn Llay, ardal Wrecsam. Plot 149 a 297 Bydd…

Sir Wrecsam
£211 Ar sail rhent misol o 50%
Tâl am Wasanaeth £18.77
Band Treth I'w gadarnhau
Tŷ pâr

6 Gerddi Edwin (plot 46)

3 1 1

Cartref newydd a modern yn Llay, ardal Wrecsam. Plot 46 Barod nawr. Mae’r eiddo yn…

Sir Wrecsam
£217 Ar sail rhent misol o 50%
Tâl am Wasanaeth £18.77
Band Treth I'w gadarnhau
Tŷ pâr

7 a 12 Gerddi Edwin, Llay (plots 47 a 52)

3 1 1

Cartref newydd a modern yn Llay, ardal Wrecsam. Plot 47 a 52 Bydd y cartreefi…

Gwynedd
£75.14 Rhent Wythnosol
Tâl am Wasanaeth £48.94
Band Treth A
Tai Gwarchod

Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd. LL44 2HF

1 1 1

1 Ystafell wely, eiddo gwarchod heb eu dodrefnu ar y llawr 1af i’w gosod ym mhentref…

Sir Wrecsam
£394.99 Rhent Misol
Tâl am Wasanaeth £11.44
Band Treth I'w gadarnhau
Fflat 1 llofft

8 Fflat 1 ystafell wely – Gerddi Edwin, Llai, Wrexham, LL12 0QT

1 1 1

Cartrefi newydd modern yn ardal Llay, Wrecsam. Plot 41, 43, 55, 57 Rhaid cofrestru ar…