Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 45 datblygiad

Sir Conwy
Yn datblygu
Rhenti Canolradd

Bryn Heulog, Deganwy, LL31 9FP

33 cartref newydd a modern Lleoliad dymunol iawn Cartrefi rhent cymdeithasol a canolraddol ar gael…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Fferm Plas Newydd, Prestatyn, Sir Ddinbych

102 cartrefi newydd fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Penrhos, Bangor, Gwynedd

mixed of 1 & 2 bedroom flats suitable for local people aged 55 and over…

Gwynedd
Yn datblygu

Meddygfa Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

6 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 lloft rhent cymdeithasol dyddiad i’w gadarnhau contractiwr…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Glyn, Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1HW

cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Gors, Tregarth, Gwynedd

22 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol…

Sir Conwy
Yn datblygu

Narrow Lane, Cyffordd Llandudno, Conwy

29 cartref newydd a modern 6 fflat gyda 2 lofft ar rhent cymdeithasol 7 cartref…

Gwynedd
Yn datblygu

Maes Bleddyn, Rachub, Gwynedd

30 o gartrefi newydd a modern 20 ty 10 byngalo cymysgedd o gartrefi rhent cymdeithasol…

Gwynedd
Yn datblygu

Bro Pedr Fardd, Garndolbenmaen, Gwynedd

2 gartref 2 lofft cartrefi modern rhent cymdeithasol gwaith adeiladu gan tîm trwsio mewnol Adra