Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 28 datblygiad

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Perchnogaeth ar y Cyd (+ 1 more)

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Sir Conwy
Yn datblygu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Conwy
Yn datblygu

Pennant Hall, Penmaenmawr

Manylion 8 fflat, un ystafell wely  6 fflat, dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol i’w gwblhau gaeaf…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llwyn y Bont a Cysgod y Bigil, Clwt y Bont

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  1 byngalo wedi addasu cartrefi rhent cymdeithasol

Sir Conwy
Yn datblygu

Tai Glasfryn, Betws yn Rhos

Manylion 4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr  i’w cwblhau gaeaf 2019

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Cae’r Ysgol, Caernarfon

Manylion datblygiad daliaeth cymysg datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr 2 bynglo addasiedig (rhent cymdeithasol) 5…

Sir Conwy
Yn datblygu

Oakwood, Sychnant Pass, Conwy

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblgwr 3 fflat dwy ystafell wely (rhent canolraddol)…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Woodlands, Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblygwr 2 tŷ tair ystafell wely (rhent canolraddol)…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Cwrt yr Efail, Penrhosgarnedd

Manylion 4 fflat un ystafell wely 4 tŷ tair ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol gweithio…