Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 36 datblygiad

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Stad Cremlyn, Bethel

30 o gartrefi newydd a modern 4 fflat 3 byngalo Cymysgedd o gartrefi rhent cymdeithasol…

Sir Fflint
Yn datblygu

Ffordd Lorenz, Sealand, Sir y Fflint, CH5 2GL

Ffordd Lorenz 19 o gartrefi newydd, fforddiadwy 2 a 3 ystafell wely Gwahanol cynlluniau ar…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Y Wern, Felinheli, Gwynedd

23 o gartrefi newydd a modern 15 o dai 4 byngalo 4 fflat cymysgedd o…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae Fynnon, Pen Y Ffridd, Bangor LL57 2FB

Mae’r datblygiad yma yn cynnwys… 30 o dai newydd modern Rhent cymdeithasol a chanolradd a…

Gwynedd
Yn datblygu

Meddygfa Blaenau Ffestiniog

5 cartrefi newydd fforddiadwy cartrefi modern 2 a 3 ystafell wely rhent cymdeithasol dyddiad cwblhau…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae Hoci, Pwllheli

14 uned 2 a 3 ystafell wely rhent cymdeithasol a chanolradd

Gwynedd
Yn datblygu

Bro Infryn, Glasinfryn

7 o gartrefi newydd Cartrefi modern 2 a 3 ystafell wely Rhent cymdeithasol a chanolradd…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Ysgol Pendref LL16 3RU

110 o gartrefi newydd fforddiadwy Cartrefi modern 2, 3 a 4 ystafell wely Opsiynau fforddiadwy…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Upper Denbigh Road, St Asaph

11 cartrefi newydd fforddiadwy cartrefi modern2 & 3 lloft taliadaethau cymysg rhent canolraddol dyddiad i’w…