Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 48 datblygiad

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Rhenti Canolradd

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Sir Conwy
Datblygiad yn y Dyfodol

50 Ffordd Llysfaen, Old Conwy, Conwy LL29 9HB

cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely rhent cymdeithasol golygfeydd o’r môr fflatiau safon…

Gwynedd
Yn datblygu

Sefydliad y Rheilffordd, Euston Road, Bangor LL57 2YP

cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely 15 o flatiau 2 berson 1 gwely…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Lleiod Garage , Caernarfon, Gwynedd

Cais am ganiatâd cynllunio llawn i ailddatblygu safle modurdy ar gyfer 21 o fflatiau i…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Fferm Plas Newydd, Prestatyn, Sir Ddinbych

102 cartrefi newydd fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Penrhos, Bangor, Gwynedd

mixed of 1 & 2 bedroom flats suitable for local people aged 55 and over…

Gwynedd
Yn datblygu

Meddygfa Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

6 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 lloft rhent cymdeithasol dyddiad i’w gadarnhau contractiwr…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Glyn, Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1HW

cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 & 4 lloft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent…

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Gors, Tregarth, Gwynedd

22 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol…