Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 37 datblygiad

Gwynedd
Yn datblygu

Glan Menai, Treborth, Bangor, LL57 2NQ

Dod yn fuan – 4 byngalo Tai pâr 2 lofft Rhent Cymdeithasol  

Sir Conwy
Yn datblygu

Bryn Heulog, Deganwy, LL31 9FP

33 cartref newydd a modern Lleoliad dymunol iawn Cartrefi rhent cymdeithasol a canolraddol ar gael…

Sir Fflint
Datblygiad yn y Dyfodol

Pen y Coed, Drury, Fflint

24 cartrefi newydd a modern 8 cartref rhent cymdeithasol 6 cartref rhentu i brynu 6…

Gwynedd
Yn datblygu

Frondeg, Pwllheli

28 o fflatiau pwrpasol wedi eu lleoli yng nghanol tref Pwllheli. cymysgedd o fflatiau un…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Yn datblygu

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol,…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Cysgod y Coleg, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Farrar, Bangor, LL57 2FA

fflatiau modern un a dwy ystafell wely lleoliad ganol dinas taliadaeth gymysg Rhent cymdeithasol, rhent…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern