Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 35 datblygiad

Sir Conwy
Yn datblygu
Rhentu i Brynu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Perchnogaeth ar y Cyd (+ 1 more)

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Sir Fflint
Datblygiad yn y Dyfodol

Pen y Coed, Drury, Fflint

24 cartrefi newydd a modern 8 cartref rhent cymdeithasol 6 cartref rhentu i brynu 6…

Gwynedd
Yn datblygu

Frondeg, Pwllheli

28 o fflatiau pwrpasol wedi eu lleoli yng nghanol tref Pwllheli. cymysgedd o fflatiau un…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Yn datblygu

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol,…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Cysgod y Coleg, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Farrar, Bangor, LL57 2FA

fflatiau modern un a dwy ystafell wely lleoliad ganol dinas taliadaeth gymysg Rhent cymdeithasol, rhent…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern