Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 37 datblygiad

Sir Conwy
Yn datblygu
Rhentu i Brynu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Perchnogaeth ar y Cyd

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Gwynedd
Yn datblygu

Glan Menai, Treborth, Bangor, LL57 2NQ

Dod yn fuan – 4 byngalo Tai pâr 2 lofft Rhent Cymdeithasol  

Sir Conwy
Yn datblygu

Bryn Heulog, Deganwy, LL31 9FP

33 cartref newydd a modern Lleoliad dymunol iawn Cartrefi rhent cymdeithasol a canolraddol ar gael…

Sir Fflint
Datblygiad yn y Dyfodol

Pen y Coed, Drury, Fflint

24 cartrefi newydd a modern 8 cartref rhent cymdeithasol 6 cartref rhentu i brynu 6…

Gwynedd
Yn datblygu

Frondeg, Pwllheli

28 o fflatiau pwrpasol wedi eu lleoli yng nghanol tref Pwllheli. cymysgedd o fflatiau un…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Yn datblygu

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol,…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Cysgod y Coleg, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol