Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 32 datblygiad

Sir Conwy
Yn datblygu
Rhentu i Brynu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Perchnogaeth ar y Cyd (+ 1 more)

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Gwynedd
Yn datblygu

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 cartrefi fforddiadwy cartrefi modern 2 & 3 llofft taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol, rhent canolraddol,…

Gwynedd
Datblygiad yn y Dyfodol

Cysgod y Coleg, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol

Gwynedd
Yn datblygu

Plas Farrar, Bangor, LL57 2FA

fflatiau modern un a dwy ystafell wely lleoliad ganol dinas taliadaeth gymysg Rhent cymdeithasol, rhent…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern

Sir Conwy
Yn datblygu

Pennant Hall, Penmaenmawr

Manylion 8 fflat, un ystafell wely  6 fflat, dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol i’w gwblhau gaeaf…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llwyn y Bont a Cysgod y Bigil, Clwt y Bont

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  1 byngalo wedi addasu cartrefi rhent cymdeithasol

Sir Conwy
Yn datblygu

Tai Glasfryn, Betws yn Rhos

Manylion 4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr  i’w cwblhau gaeaf 2019