Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cartrefi fforddiadwy newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 28 datblygiad

Gwynedd
Yn datblygu
Tai Cymdeithasol

Parc yr Ysgol, Aberdyfi

Manylion 3 tŷ dwy ystafell wely 2 tŷ tri ystafell wely 4 fflat un ystafell wely…

Sir Wrecsam
Yn datblygu
Perchnogaeth ar y Cyd (+ 1 more)

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Math o Unedau: Fflatiau…

Sir Conwy
Yn datblygu

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Conwy
Yn datblygu

Pennant Hall, Penmaenmawr

Manylion 8 fflat, un ystafell wely  6 fflat, dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol i’w gwblhau gaeaf…

Gwynedd
Yn datblygu

Llwyn y Bont a Cysgod y Bigil, Clwt y Bont

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  1 byngalo wedi addasu cartrefi rhent cymdeithasol…

Sir Conwy
Yn datblygu

Tai Glasfryn, Betws yn Rhos

Manylion 4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr  i’w cwblhau gaeaf 2019

Gwynedd
Yn datblygu

Cae’r Ysgol, Caernarfon

Manylion datblygiad daliaeth cymysg datblygiad mewn partneriaeth gyda datblygwr 2 bynglo addasiedig (rhent cymdeithasol) 5…

Sir Conwy
Yn datblygu

Oakwood, Sychnant Pass, Conwy

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblgwr 3 fflat dwy ystafell wely (rhent canolraddol)…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Woodlands, Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Manylion datblygiad daliaeth cymysg cynllun pecyn gyda datblygwr 2 tŷ tair ystafell wely (rhent canolraddol)…