Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 45 datblygiad

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Lon y Parc, Tan y Bryn

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Elidir, Bangor

Manylion 4 fflat un ystafell wely 4 fflat dwy ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol i’w…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Parc yr Ysgol, Aberdyfi

Manylion 3 tŷ dwy ystafell wely 2 tŷ tri ystafell wely 4 fflat un ystafell wely…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

371-373 Stryd Fawr, Bangor

Manylion 6 fflat dwy ystafell wely 3 fflat un ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol i’w…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Ffordd Llanelwy, Trefnant

Manylion 4 tŷ, tair Ystafell wely 8 ty, dwy Ystafell wely 1 byngalo, dwy ystafell…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Elen Egryn, Tywyn

Manylion 4 tŷ dwy ystafell wely 6 fflat dwy ystafell wely 3 fflat tai ystafell…

Sir Wrecsam
Wedi ei gwblhau

New Foundry Court, Rhos

Manylion 6 fflat un ystafell wely  6 fflat dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  prosiect adnewyddu

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Rhos Isa, Criccieth

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Y Garreg, Groeslon

Manylion 5 tŷ dwy ystafell wely tai rhent cymdeithasol Mae pob cartref yn y datblygiad…