Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 36 datblygiad

Sir Ddinbych
Wedi ei gwblhau

Plas Deva, Meliden, Prestatyn, LL19 8NW

cartrefi modern, fforddiadwy fflatiau 1 llofft cartrefi 2, 3 a 4 llofft daliadaethau rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Dinas, Llanwnda, LL54 7YQ

24 o dai fforddiadwy cartrefi modern 2 a 3 ystafell wely taliadaethau cymysg rhent cymdeithasol,…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Dol Tryweryn, Bala, LL23 7BD

tri byngalo 2 ystafell wely chwech tŷ dwy ystafell wely rhent cymdeithasol Gareth Morris Construction

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Plas Farrar, Bangor, LL57 2FA

fflatiau modern un a dwy ystafell wely lleoliad ganol dinas taliadaeth gymysg Rhent cymdeithasol, rhent…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Cae Felin, Dinbych, LL16 4RJ

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent canolraddol tai rhent farchnad tai fforddiadwy modern

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Lôn Llanfair, Abergele, LL22 8FS

datblygiad taliadaeth gymysg tai rhent cymdeithasol, rhent canolraddol, rhent farchnad  tai rhentu i brynu cartrefi…

Sir Wrecsam
Wedi ei gwblhau

Llai, Ffordd Gresford, Wrecsam

Datblygiad o dros 90 o dai fforddiadwy mewn ardal boblogaidd iawn. Cymerwch olwg ar bamffled…

Sir Conwy
Wedi ei gwblhau

Pennant Hall, Penmaenmawr

Manylion 8 fflat, un ystafell wely  6 fflat, dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol i’w gwblhau gaeaf…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llwyn y Bont a Cysgod y Bigil, Clwt y Bont

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  2 tŷ tair ystafell wely  1 byngalo wedi addasu cartrefi rhent cymdeithasol