Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 61 datblygiad

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Parc yr Ysgol, Aberdyfi

Manylion 3 tŷ dwy ystafell wely 2 tŷ tri ystafell wely 4 fflat un ystafell wely…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

371-373 Stryd Fawr, Bangor

Manylion 6 fflat dwy ystafell wely 3 fflat un ystafell wely cartrefi rhent cymdeithasol i’w…

Sir Ddinbych
Yn datblygu

Ffordd Llanelwy, Trefnant

Manylion 4 tŷ, tair Ystafell wely 8 ty, dwy Ystafell wely 1 byngalo, dwy ystafell…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Elen Egryn, Tywyn

Manylion 4 tŷ dwy ystafell wely 6 fflat dwy ystafell wely 3 fflat tai ystafell…

Sir Wrecsam
Wedi ei gwblhau

New Foundry Court, Rhos

Manylion 6 fflat un ystafell wely  6 fflat dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  prosiect adnewyddu

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Rhos Isa, Criccieth

Manylion 6 tŷ dwy ystafell wely  4 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol 

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Y Garreg, Groeslon

Manylion 5 tŷ dwy ystafell wely tai rhent cymdeithasol Mae pob cartref yn y datblygiad…

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Meusydd Llydain, Penrhyndeudraeth

Manylion 3 tŷ dwy ystafell wely  3 tŷ tair ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  datblygiad mewn partneriaeth a datblygwr

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Tan yr Eglwys, Abererch

Manylion 2 bynglo crog dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol  cynllun pecyn gyda datblygwr