Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Datblygiadau newydd

Ffiltrio canlyniadau datblygu

Ardaloedd

Canlyniadau wedi eu ffiltro

Wedi canfod 47 datblygiad

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Llys Mathieson, Maesgeirchen

Manylion 5 tŷ dwy ystafell wely  cartrefi rhent cymdeithasol

Gwynedd
Wedi ei gwblhau

Lon y Parc, Tan y Bryn

Details 6 two bedroom properties social rented homes All properties have: large kitchen dining room…