Cam-drin Domestig

Nid yw cam-drin domestig yn dderbyniol.

Nid y sawl sy’n dioddef cam-drin domestig sydd ar fai a does dim rhaid iddynt deimlo eu bod ar ben eu hunain.

Mae help a chefnogaeth ar gael.

Pobl eraill i’ch helpu

Mae help ar gael, dyma asiantaethau a all eich helpu:

 • Gorwel – cefnogi pobl sy’n dioddef cam-drin domestig, pobl ddigartref a phobl hŷn 0300 111 2121
 • Byw heb Ofn – Cyngor ar Gam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Merched
  0808 8010 800
  078 600 77 333 – gwasanaeth neges destun
 • Cymorth i Ferched– Help a chefnogaeth i ferched sy’n dioddef cam-drin
  01248 679 052
 • Llinell Cyngor i Ddynion – Help a chefnogaeth i ddynion sy’n dioddef cam-drin
  0333 567 0556

Help i Blant

Neu ffoniwch un o’n swyddogion i drafod unrhyw bryderon 0300 123 8084

 

Cymorth tu allan i oriau gwaith

Os ydych angen cymorth ar ôl 5pm a cyn 9am gallwch ffonio Gwasanaethau Cymdeithasol eich cyngor lleol:

 • Cyngor Gwynedd: 01248 353 551
 • Cyngor Sir Ddinbych: 0345 053 3116
 • Cyngor Conwy: 0300 123 3079
 • Cyngor Wrescam: 0345 053 3116
 • Cyngor Sir y Fflint: 0345 053 311