Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Newyddion cymunedol

Cyfle i chi ddarllen yr hanesion diweddaraf am

 • straeon
 • gwybodaeth
 • cyfleoedd

yn eich ardal chi, i gyd mewn un lle hwylus ar safle Cymuned Adra

Ewch draw i Cymuned Adra

Darllenwch ein newyddlen diweddaraf   

Darllenwch ein newyddlen haf 2021 

 

 • Newyddlen tenantiaid Adra
  Eich dewis chi

  Ein newyddlen tenantiaid ydi’r pamffled sy’n cyrraedd ar eich stepen drws dwywaith y flwyddyn sydd â straeon o’ch cymunedau a gwybodaeth ddefnyddiol.

  Gan fod yr amgylchedd yn bwysig i ni, rydym eisiau lleihau faint o bapur ydan ni’n ei ddefnyddio. Felly rydym eisiau gwybod pwy sydd eisiau stopio derbyn fersiwn copi caled / print o’r newyddlen tenantiaid.

  Newyddlen Tenantiaid

  Rwy'n Cytuno(Required)
  Enw llawn(Required)
  Rwy'n cytuno(Required)
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Llenwch eich manylion yma i dderbyn copi digidol dros e-bost neu i dderbyn linc i’r wefan o hyn ymlaen.

  Byddwn angen eich enw llawn a’ch cyfeiriad er mwyn eich tynnu oddi ar y rhestr copi caled.