image of food cooking on a barbeque.

Diogelwch yr Haf gydag Adra

Rydym am i chi gael haf pleserus a diogel.

Mae’r tywydd poeth yn dod â nifer o beryglon, a dylech ddilyn diogelwch tân ymarferol a chywir i’ch cadw’n ddiogel.

Diogelwch Barbeciw

 • Sicrhewch fod eich barbeciw mewn cyflwr diogel yw ddefnyddio.
 • Sicrhewch fod eich safle barbeciw ymhell oddi wrth adeiladau, ffensys, coed a llwyni.
 • Cadwch blant ac anifeiliaid anwes i ffwrdd o’r ardal goginio.
 • Peidiwch byth â gadael y barbeciw heb oruchwyliaeth
 • Peidiwch ag yfed a choginio.
 • Pan fyddwch wedi gorffen coginio, gwnewch yn siŵr bod y barbeciw yn oer cyn ceisio ei symud
 • Cadwch fwced o ddŵr, bwced o dywod neu bibell ddŵr gardd gerllaw rhag ofn y bydd argyfwng.
 • Defnyddiwch farbeciw yn yr awyr agored yn unig.

Barbeciw Siarcol

 • Defnyddiwch ddigon o siarcol yn unig i orchuddio gwaelod y barbeciw i ddyfnder o tua 50mm.
 • Peidiwch byth â rhoi llwch barbeciw yn syth mewn bin sbwriel neu fin olwynion. Os ydyn nhw’n boeth, gallant doddi’r plastig ac achosi tân.
 • Gwagiwch lwch oer ar bridd yn yr ardd

Barbeciw Nwy

 • Sicrhewch fod y tap wedi’i ddiffodd cyn ceisio newid y silindr nwy.
 • Newidiwch silindrau nwy yn yr awyr agored.
 • Unwaith y byddwch wedi gorffen coginio, trowch y silindr nwy i ffwrdd cyn y rheolyddion nwy, i sicrhau bod unrhyw nwy sydd ar y gweill yn cael ei ddefnyddio.

Storio Silindr Nwy

 • Storio silindrau nwy yn ddiogel.
 • Cadwch silindrau nwy i ffwrdd o rew a golau haul uniongyrchol.
 • Dychwelyd yr holl silindr nwy gwag i’r cyflenwr.