Ffair Swyddi Trwsio Rhithiol – wythnos 10 Mai 2021

Ymunwch â’n Ffair Swyddi Trwsio Rhithiol yn ystod wythnos Mai 10 2021.

Chwilio am swydd ym maes trwsio? Mae gennym gyfleoedd ar eich cyfer. Rydym yn annog ceisiadau gan ferched a grwpiau lleiafrifol eraill sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Cliciwch Yma am fwy o wybodaeth

Rydym yn chwilio am weithwyr newydd i’n helpu ni i gyflawni ein cynlluniau cyffrous wrth i ni dyfu a datblygu.
Rydym hefyd eisiau casglu CVs at gyfleoedd swyddi ar gyfer rŵan ac ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn chwilio am:
• prentisiaid
• goruchwyliwr y gweithlu
• peirianwyr gwresogi
• trydanwyr
• cyfaill trydanwr
• plymwyr Gas Safe
• plymwyr
• peintiwr ac Addurnwr
• labrwyr
• towyr
• gweithwyr tir
• plastrwyr
• saeri

Diddordeb? Cliciwch Yma i gael mwy o wybodaeth a llenwi’r ffurflen.