Diogelwch Tân

Mae larwm tân ym mhob un o’n cartrefi ni.
Eich cyfrifoldeb chi yw profi’r larwm tân bob wythnos.

Cysylltwch efo ni os oes problem gyda’ch larwm tân chi.

Bydd Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru yn cysylltu â phob cwsmer newydd neu cwsmer sydd wedi cyfnewid tŷ i drefnu i ddod draw i wneud archwiliad diogelwch yn eich cartref.