Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Gwneud cais am waith Trwsio

Cais am waith Trwsio

  • Nodwch gyfeiriad ebost i ni allu cysylltu yn ôl gyda chi.
  • Nodwch fanylion eich problem yma... Cofiwch os ydy'ch problem yn un brys ffoniwch ni ar 0300 123 8084
  • Max. file size: 150 MB.
    Weithiau mae lluniau yn helpu ni ddarganfod beth yw'r broblem a phwy yw'r Swyddog gorau i ddelio gyda'ch problem.