Staff Adra yn rhannu gwên dros y Pasg gydag ymgyrch hael ar gyfer plant lleol

Wrth i’r Pasg agosáu, mae staff tosturiol Adra, sefydliad tai blaenllaw yng ngogledd Cymru, wedi dod ynghyd unwaith eto i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned. Trwy eu hymgyrch elusennol flynyddol, mae staff Adra wedi casglu dros 200 o wyau Pasg i’w dosbarthu i blant haeddiannol lleol, gan ledaenu llawenydd yn ystod y Gwanwyn hwn.

Mae’r ymgyrch, a ysgogwyd gan grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr o fewn Adra, yn tanlinellu ymrwymiad y sefydliad i roi’n ôl i’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Gan gydnabod pwysigrwydd cefnogi’r rhai sy’n wynebu heriau, yn enwedig yn ystod gwyliau, dechreuodd staff Adra ar genhadaeth i ddod â gwên i wynebau plant ledled gogledd Cymru.

 

Gwelwyd cyfraniadau gan weithwyr Adra ar draws amrywiaeth o adrannau a swyddfeydd, pob un yn awyddus i gael effaith gadarnhaol yn eu hardal leol. Mae’r haelioni a ddangoswyd gan y staff yn adlewyrchu ysbryd tosturiol ac undod sy’n diffinio diwylliant Adra.

Mae’r wyau Pasg a roddwyd wedi’u dosbarthu i sawl elusen haeddiannol:

  • Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd
  • Young Lives Against Cancer
  • Hafan y Sêr, Penrhyndeudraeth
  • Y Bont, Bontnewydd
  • Young Carers Gwynedd a Môn (Gweithredu dros Blant)
  • Tŷ Gobaith / Hope House

“Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd at ein hymgyrch wyau Pasg eleni,” meddai Gareth Bayley-Hughes, Rheolwr Rhaglen yn Adra. “Bydd haelioni ein staff yn dod â llawenydd i lu o blant yn ein cymuned, gan wneud eu Pasg yn fwy disglair a chofiadwy.”

Mae Adra yn ymestyn ei gwerthfawrogiad i bob aelod o staff a gyfrannodd, enwebodd elusennau, ac a helpodd gyda’r broses o ddanfon wyau Pasg, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd mewn amser at y Pasg.