Our office in Porthmadog that has now closed

Swyddfa Adra ym Mhorthmadog yn cau

Hoffem roi gwybod i’n tenantiaid yn ardal Porthmadog a’r cylch fod ein swyddfa Tŷ Madog yn y stad Ddiwydiannol ym Mhorthmadog yn cau o Ddydd Gwener,  10 Chwefror ymlaen. 

Gall tenantiaid barhau i ymweld â’n swyddfeydd eraill:
•Tŷ Coch, Parc Menai, Bangor
•Swyddfa Dolgellau yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion. 

 Yn fuan iawn bydd hefyd modd ymweld â ni yn ein swyddfeydd newydd ni ym Mhenygroes a Phwllheli. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am hyn yn nes at yr amser agor. 

Am ffyrdd eraill o gysylltu â ni, cliciwch yma. 

Hoffem diolch am eich cydweithrediad.