Diweddariad Coronafeirws

Dyma’r manylion ddiweddaraf am statws ein gwasanaethau – cadwch olwg hefyd ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau yn sgil rheolau diweddaraf Coronafeirws yng Nghymru all effeithio arnoch chi a lle rydych yn byw.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau covid 19 megis gorchydd gwyneb mewn lle bellach.

Rydym ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 y bore tan 05:00 y prynhawn.

Mae ein staff yn cael eu hannog i weithio o’r swyddfa 2 neu 3 gwaith yr wythnos.

  • Os oes genych symptomau Cofid-19 peidiwch a dod fewn i’r swyddfa i’n gweld os gwelwch yn dda – mae ffyrdd eraill o gysylltu â ni.
  • Os ydych yn disgwyl gwasanaeth ar eich cartref a gyda symptomau Cofid 19 ar y diwrnod – ffoniwch ein Canolfan Alwadau i roi gwybodi ni er mwyn ail-drefnu.