Argyfwng costau byw – Yma i chi

Rydym ni gyd yn byw mewn cyfnod ansefydlog gyda chostau byw.
Mae’n gwbl naturiol i chi deimlo yn bryderus am y sefyllfa.

Dyma wybodaeth i’ch helpu.

Cofiwch fod ein tîm yma i’ch helpu a chynnig cyngor a chefnogaeth.

 

Poeni am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych chi’n poeni am eich sefyllfa ariannol a ddim yn siwr sut ydych chi am allu fforddio talu eich  biliau – mae cymorth ar gael.
Mae ein Tîm Rhent a Thîm Cymorth Tenantiaeth yma i’ch helpu ac i’ch cyfeirio at help gan eraill.

Cysylltwch â ni yn syth os:

  • ydych yn poeni am eich sefyllfa ariannol
  • ydych wedi colli eich gwaith
  • yn rhagweld y byddwch methu talu eich biliau i gyd

Mae gan ein Tîm lawer iawn o brofiad a gwybodaeth i’ch helpu i ddod o hyd o ffyrdd i ddatrys eich pryderon.

Cysylltu â ni