Lleihau eich biliau ac arbed ynni

Os ydych yn gweld eich biliau ynni rhy ddrud, gall ein Wardeiniaid Ynni eich helpu am ddim:

 • I leihau eich biliau
 • I leihau faint o egni rydych yn ei ddefnyddio

Sut all ein Wardeiniaid Ynni helpu chi

 • Eich helpu i ddefnyddio llai o ynni adref
 • Egluro biliau
 • Egluro prisiau gwahanol
 • Eich helpu i chwilio am filiau rhatach gyda cwmniau gwahanol
 • Eich helpu i newid cwmni ynni
 • Trafod eich biliau gyda cwmniau ynni
 • Eich helpu i wneud ceisiadau am grant
 • Dangos i chi sut mae defnyddio eich system wresogi yn effeithiol

Cynlluniau arbed arian

Gall ein Wardeiniaid Ynni eich helpu lenwi ffurflenni cais ar gyfer y cynlluniau yma:

Gwneud apwyntiad gyda ein Wardeiniaid Ynni

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

Neu cwblhewch y ffurflen yma:

Cais am gymorth gan Wareiniaid Ynni

Enw(Required)
Cyfeiriad(Required)
Rhowch wybod i ni pam eich bod eisiau cymorth.

Newidiadau bach, arbedion mawr

Mae llawer o bethau allwch chi eu gwneud yn eich cartref i arbed arian a defnyddio llai o ynni.

Rhowch gynnig ar y rhain, byddwch yn gweld y gwahaniaeth yn eich banc!

Ychydig o newidiadau syml ydy’r rhain.

Gall ein Wardeiniaid Ynni helpu gyda cymaint mwy.

 • Dŵr
  • Rhowch y tap i ffwrdd tra’n golchi eich dannedd
  • Cymerwch gawod dim bath, gall cawod 5 munud ddefnyddio llai o ddwr na llenwi bath
  • Rhowch botel blastig llawn yn seston eich toilet i leihau faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio
  • Peidiwch a rhoi eich peiriant golchi dillad neu lestri ymlaen yn hanner llawn
  • Cysylltwch â ni cyn gynted ag y gwelwch fod dŵr yn gollwng yn eich cartref
  • Prynwch storfa dwr i gasglu dr glaw, gallwch ei ddefnyddio i roi dŵr i’ch blodau yn hytrach na defnyddio eich tap
 • Trydan
  • Newid i fylbs arbed ynni
  • Golchi eich dillad ar 30 gradd
  • Gostwng tymheredd eich oergell
  • Cau y lleni yn y Gaeaf, mae hyn yn atal drafft a chadw gwres yn eich cartref
  • Gwneud panad? peidiwch a llenwi y tecell i wneud un panad, dim ond berwi digon i un
  • Gall ddadmar eich rhewgell dwy waith y flwyddyn leihau eich biliau o 10%
  • Defnyddiwch eich lein ddillad i sychu dillad yn lle defnyddio y tymbl
  • Gall rhoi golau ymlaen ac i ffwrdd yn aml ddefnyddio mwy o drydan
  • Rhowch eich teledu i ffwrdd yn llwyr, mae gadael y teledu yn rhannol ymlaen yn defnyddio trydan