Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Lleihau eich biliau ac arbed egni

Os ydych chi’n gweld eich biliau egni chi rhy ddrud, gall ein Wardeiniaid Egni eich helpu chi am ddim:

 • i leihau eich biliau

 • i leihau faint o egni dachi’n ei ddefnyddio

Sut all ein Wardeiniaid Egni helpu chi

 • eich helpu i ddefnyddio llai o egni adref
 • egluro biliau
 • egluro tariffs gwahanol
 • eich helpu i chwilio am filiau rhatach gyda cwmniau gwahanol
 • eich helpu i newid cwmni egni
 • trafod eich biliau gyda cwmniau egni
 • eich helpu i wneud ceisiadau am grant
 • dangos i chi sut mae defnyddio eich system wresogi yn effeithiol

Cynlluniau arbed arian

Gall ein Wardeiniaid Egni eich helpu lenwi ffurflenni cais ar gyfer y cynlluniau yma:

Gwneud apwyntiad gyda ein Wardeiniaid Egni

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

Newidiadau bach, arbedion mawr

Mae llawer o bethau allwch chi eu gwneud yn eich cartref i arbed arian a defnyddio llai o egni.

Rhowch gynnig ar y rhain, byddwch yn gweld y gwahaniaeth yn eich banc!

Ychydig o newidiadau syml ydy’r rhain.

Gall ein Wardeiniaid Egni helpu gyda cymaint mwy.

 • Dŵr
  • rhowch y tap i ffwrdd tra’n golchi eich dannedd
  • cymerwch gawod dim bath, gall cawod 5 munud ddefnyddio llai o ddwr na llenwi bath
  • rhowch botel blastig llawn yn seston eich toilet i leihau faint o ddwr dachi’n ddefnyddio
  • peidiwch a rhoi eich peiriant golchi dillad neu lestri ymlaen yn hanner llawn
  • cysylltwch a ni cyn gynted ag y gwelwch fod dwr yn gollwng yn eich cartref
  • prynwch storfa dwr i gasglu dwr glaw, gallwch ei ddefnyddio i roi dwr i’ch blodau yn hytrach na defnyddio eich tap
 • Trydan
  • newid i fylbs arbed egni
  • golchi eich dillad ar 30 gradd
  • gostwng tymheredd eich oergell
  • cau y lleni yn y Gaeaf, mae hyn y natal drafft a chadw gwres yn eich cartref
  • gwneud panad? peidiwch a llenwi y tecell i wneud un panad, dim ond berwi digon i un
  • gall ddadmar eich rhewgell dwy waith y flwyddyn leihau eich biliau o 10%
  • defnyddiwch eich lein ddillad i sychu dillad yn lle defnyddio y tymbl
  • gall rhoi golau ymlaen ac i ffwrdd yn aml ddefnyddio mwy o drydan
  • rhowch eich teledu i ffwrdd yn llwyr, mae gadael y teledu yn rhanol ymlaen yn defnyddio trydan