Ymgynghoriad Cyfathrebu

Mae clywed barn a phrofiadau’r bobl sydd yn byw yn ein cartrefi ac yn derbyn ein gwasanaethau yn hynod bwysig, ac yn ein helpu i wella’r gwasanaethau byddwn yn darparu i chi.

I sicrhau ein bod yn clywed barn gymaint o’n cwsmeriaid a phosib, mae’n bwysig ein bod yn gwybod sut hoffech chi gymryd rhan efo ni.

1. Pa ffyrdd fyddai orau gennych gymryd rhan gyda ni? (Dewiswch pob un perthnasol)

Pa ffyrdd fyddai orau gennych gymryd rhan gyda ni?

2. Be fyddai efallai yn eich atal rhag cymryd rhan efo ni? (Dewisiwch pob un perthnasol)

3. Drwy ba sianeli ydych chi’n derbyn gwybodaeth gan Adra ar hyn o bryd? (Dewiswch pob un perthnasol)

Ymgynghoriad 3

4. Drwy ba sianeli fyddai’n well gennych gael gwybodaeth yn y dyfodol? (Dewiswch pob un perthnasol)

Ymgynghoriad 4

5. Pa bynciau fyddai o ddiddordeb i chi? (Dewiswch pob un perthnasol)

Ymgynghoriad 5

6. Pa mor debygol fyddech chi o ddefnyddio y dull ‘WhatsApp’ fel ffordd o gyfathrebu gyda ni yn y dyfodol? (1 – dim o gwbwl i 5 – tebygol iawn)

7. Pa mor debygol fyddech chi o ddefnyddio ‘Ap ffôn’ fel ffordd o gyfathrebu gyda ni yn y dyfodol? (1 – dim o gwbwl i 5 – tebygol iawn)

Ymgynghoriad 7

8. Pa mor debygol fyddech chi o ddefnyddio ‘Porth cwsmeriaid ar wefan Adra’ (lle byddai modd edrych ar eich cyfrif rent, ceisiadau am waith trwsio ayb)’ fel ffordd o gyfathrebu gyda ni yn y dyfodol? (1 – dim o gwbwl i 5 – tebygol iawn)

9. A fyddai gennych ddiddordeb mynegi barn am gyfathrebu yn y dyfodol ac yn hapus i aelod o’r Tîm Cyfathrebu gysylltu gyda chi?