Rydym eisiau clywed eich barn chi

Hoffwn glywed eich barn ar sut rydym wedi ymateb i’r argyfwng Coronafeirws.
Byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd wedi bod ar gael a sut rydym wedi bod yn eich diweddaru chi yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn hefyd â diddordeb clywed am unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gallwn ni fod yn newid y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol, o ganlyniad i’r argyfwng Coronafeirws.
Mae derbyn eich adborth chi fel cwsmeriaid yn hollbwysig wrth i ni barhau i geisio datblygu a gwella ein gwasanaethau.
Diolch.