Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Rheoleiddio

Rydym yn cael ein reoleiddio gan Llywodraeth Cymru.

Mae’r Llywodraeth yn gweithio gyda cymdeithasau tai i sicrhau safon gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid; llywodraethu effeithiol; â hyfywedd ariannol.

Yn syml, yn edrych ar y ffordd rydym yn rheoli’r cwmni a’n gwasanaethau.

Dyma’r broses:

 • rydym yn hunan arfarnu ein gweithgareddau er mwyn profi sut rydym yn cyrraedd y gofynion perthnasol
 • mae’r hunan arfarniad yn cael ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.
 • yn ogystal a’r hunan arfarniad mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gallu trafod gyda tenantiaid ac edrych ar ein cynlluniau busnes
 • mae Llywodraeth Cymru yna yn cyhoeddi eu adroddiad Barn Reoleiddiol. Mae’r adroddiad yn rhoi Barn Reoleiddiol Llywodraeth Cymru ac yn darparu ein staff, cwsmeriaid a phartneriaid gyda dealltwriaeth o pa mor dda rydym yn perfformio yn erbyn y safonau perfformiad yn ymwneud a:
  • llywodraeth a wasanaethau
  • hyfywedd ariannol

Dyfarniad rheoleiddio Llywodraeth Cymru amdanom ni

Noder, cafodd y dyfarniad hwn ei gyflawni pan oeddem yn CCG.

Mae’r arfarniad yn syrthio i fewn i un o’r pedwar categori canlynol;

 • “Safonol”
 • “Cynyddol”
 • “Ymyrraeth”
 • “Gweithredu Statudol”.

Derbyniodd Adra y farn “Safonol” yn Rhagfyr 2019 sydd yn golygu ein bod yn adnabod ac yn rheoli risgiau presennol a risgiau fydd yn codi yn bwrpasol. Mae hefyd yn golygu bod gennym yr adnoddau pwrpasol ar gyfer cyrraedd gofynion ein ymroddiadau busnes ac ariannol ar gyfer y dyfodol, barn addawol iawn.