Llun pamffled diogelwch tân.

Cydweithio i amddiffyn ein cartrefi

Rydym wedi cyhoeddi cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o faterion diogelwch, gan gynnwys diogelwch nwy, diogelwch tân, diogelwch trydanol, asbestos, dŵr/legionella ac offer codi lifft ac anabl.

Yn y canllawiau, rydym yn esbonio’r gwiriadau y byddwn yn eu cynnal i sicrhau cydymffurfiaeth â chyfreithiau diogelwch. Helpwch ni i ddiogelu eich diogelwch drwy fod adref pan fydd apwyntiad yn cael ei wneud a gadewch i ni fwrw ymlaen â’r gwiriadau diogelwch.

Rydym hefyd yn darparu cyngor diogelwch ar yr hyn y dylai pobl ei wneud mewn sefyllfaoedd brys megis tân, arogli nwy a phroblemau gyda’r cyflenwad trydan.

Dywedodd Owain Samuel Owen, Rheolwr Asedau a Buddsoddiadau: “Mae’n bwysig iawn i’n tenantiaid wybod beth rydym yn ei wneud i geisio amddiffyn eu diogelwch personol a lleihau’r risgiau o ddigwyddiadau fel tân, problemau gyda nwy neu drydan, asbestos a dŵr.

“Ond rydym hefyd eisiau i’r tenantiaid wybod eu cyfrifoldebau a chydweithio gyda ni pan fydd angen mynediad wedi’i drefnu ymlaen llaw i eiddo. Gan weithio gyda’n gilydd gallwn roi tawelwch meddwl i denantiaid bod eu cartrefi’n cael eu hamddiffyn cymaint â phosibl ac i leihau’r risg o ddigwyddiadau o’r fath yn eu cartrefi”.

I weld yr arweiniad yn llawn, ewch i’r dudalen Diogelwch yn y Cartref.