Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ymddygiad gwrth-gymdeithasol

Rydym eisiau i’n cwsmeriaid i fyw mewn lle diogel a dymunol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda:

  • chi ein cwsmeriaid
  • yr heddlu
  • cyngor lleol

a nifer o gyrff lleol eraill i wneud ein gorau i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, i ddatrys problemau rhwng cymdogion ac i wella’r ardal.

 

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw broblem gwrth-gymdeithasol yn eich ardal.

Rhoi gwybod i ni am broblem

Dyddiadur niwsans

Mae cadw cofnod manwl o bob digwyddiad gwrth-gymdeithasol yn bwysig.

Gall dyddiadur niwsans eich helpu i wneud hyn.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadur niwsans