Ymddygiad gwrth-gymdeithasol

Rydym eisiau i’n cwsmeriaid i fyw mewn lle diogel a dymunol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda:

  • chi ein cwsmeriaid
  • yr heddlu
  • cyngor lleol

a nifer o gyrff lleol eraill i wneud ein gorau i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, i ddatrys problemau rhwng cymdogion ac i wella’r ardal.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw broblem gwrth-gymdeithasol yn eich ardal.

Rhoi gwybod i ni am broblem

 

Dyddiadur Niwsans

Mae’n bwysig cadw cofnod da o bob digwyddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gall cadw Dyddiadur niwsans fod o gymorth.

Gwneud cais am ddyddiadur niwsans