Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Talu rhent

Mae angen talu rhent o’r diwrnod mae eich tenantiaeth yn cychwyn.
Mae rhent yn cael ei godi bob dydd Llun.

Os nad yw hyn yn gyfleus, gallwn drefnu i chi dalu ar ddiwrnod sy’n fwy cyfleus i chi.

Cysylltwch â ni

Gall talu eich rent ar amser wella eich sgôr credyd.

Ffyrdd o dalu eich rhent

Mae sawl ffordd o dalu rhent. Mae ein staff ar gael i’ch helpu gyda’r ffordd orau i dalu eich rhent.

 • Debyd Uniongyrchol
  • arian yn mynd allan o’ch banc ar ddiwrnod o’ch dewis chi
  • ffordd hawdd o dalu eich rhent.
  • dim angen gwneud dim ar ôl ei drefnu
  • hawdd cadw trefn ar eich arian
  • gallwch ganslo ar unrhyw adeg

  Byddwn yn cysylltu efo chi os fydd unrhyw newid i’ch rent.

  Cysylltwch â ni i drefnu Debyd Uniongyrchol

  Byddwn angen manylion eich cyfrif banc, rhif sortio a rhif y cyfrif.

 • Talu cylchol gyda cherdyn banc

  Ychydig yn wahanol i Debyd Uniongyrchol.

  • rhent yn cael ei dalu yn awtomatig ar ddyddiad o’ch dewis chi
  • os nad oes digon o arian yn eich cyfrif banc ni fyddwch yn talu ffi
  • dim angen i chi wneud dim ar ôl ei drefnu os nad yw manylion eich cerdyn banc yn newid

   

  Cysylltwch â ni i drefnu taliad

 • Swyddfa'r Post

  Gallwch gael cerdyn talu Adra i dalu yn Swyddfa’r Post neu unrhyw siop sydd yn defnyddio Paypoint. Bydd logo Paypoint y tu allan i’r siop.

  • mae llawer o lefydd Paypoint mewn siopau ac ar agor yn hwyr
  • gallu talu dros y ffôn neu dros y we gyda eich cerdyn Adra
  • os ydych wedi colli eich cerdyn gallwch dalu yn y siop trwy ddefnyddio anfoneb, sydd ar gael trwy gysylltu â ni

   

  Cysylltwch â ni i gael cerdyn Adra

 • Talu dros y ffôn

  Ffoniwch ni ar 0300 123 8084 i dalu eich rhent gyda cerdyn banc.

  Nid ydym yn gallu cymryd taliad gyda cerdyn credyd.

Dulliau talu Allpay

System dalu rydym yn ei defnyddio i chi allu talu eich rhent yn hawdd.
Yn anffodus nid yw ‘AllPay’ ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Bydd angen cerdyn Allpay neu rhif taliad ar gyfer defnyddio dulliau talu Allpay.

Gallwch dderbyn rhain drwy gysylltu â ni

 • Talu dros y we

  Gallwch dalu ar-lein trwy wefan ‘Allpay’.

  • cofrestru ar y wefan yn defnyddio eich cerdyn Allpay neu rhif taliad
  • gwneud taliad gyda cerdyn debyd
  • mae arian yn cymryd 1 diwrnod gwaith i symud i’ch cyfrif rhent
 • Talu dros decst

  Gallwch dalu rhent yn ddiogel gyda eich cerdyn banc a ffôn symudol.

  • rhaid cofrestru ar y wefan ‘Allpay’ a rhoi manylion eich cerdyn banc fewn i’r system
  • tecstiwch ‘Pay rent’, faint o arian rydych eisiau ei dalu ac eich cyfrinair, sef 4 rhif olaf eich cerdyn debyd i 81025
  • byddwch yn cael tecst yn cadarnhau eich taliad

  Gallwch alw heibio i un o’n swyddfeydd neu llyfrgell leol i gael defnyddio’r we i gofrestru.

 • Ap Allpay

  Gallwch dalu trwy ap ‘Allpay’ gyda ffôn ‘Apple’ neu ffôn ‘Android’.
  Byddwch angen cerdyn ‘Allpay’ a cherdyn banc.

  • lawrlwythwch yr ap – am ddim
  • wedi cofrestru gallwch dalu eich rhent heb fynediad i’r we
  • mae’r ap yn gallu cofio taliadau a manylion banc felly dim angen rhoi rhain i fewn bob tro
  • mae’r ap yn ddiogel ac ar gael trwy’r dydd, bob dydd
 • Taliad sefydlog trwy eich banc

  Rhaid cysylltu â ni i drafod ymhellach.

  Gallwn eich helpu i lenwi y gwaith papur, yna bydd rhaid i chi fynd i’r banc i drefnu taliad sefydlog.