Talu rhent

Mae angen talu rhent o’r diwrnod mae eich tenantiaeth yn cychwyn.
Mae rhent yn cael ei godi bob dydd Llun.

Os nad yw hyn yn gyfleus, gallwn drefnu i chi dalu ar ddiwrnod sy’n fwy cyfleus i chi.

Cysylltwch â ni

Ffyrdd o dalu eich rhent

Mae sawl ffordd o dalu rhent. Mae ein staff ar gael i’ch helpu gyda’r ffordd orau i dalu eich rhent.

 • Debyd Uniongyrchol
  • arian yn mynd allan o’ch banc ar ddiwrnod o’ch dewis chi
  • ffordd hawdd o dalu eich rhent.
  • dim angen gwneud dim ar ôl ei drefnu
  • hawdd cadw trefn ar eich arian
  • gallwch ganslo ar unrhyw adeg

  Byddwn yn cysylltu efo chi os fydd unrhyw newid i’ch rent.

  Cysylltwch â ni i drefnu Debyd Uniongyrchol

  Byddwn angen manylion eich cyfrif banc, rhif sortio a rhif y cyfrif.

 • Talu cylchol gyda cherdyn banc

  Ychydig yn wahanol i Debyd Uniongyrchol.

  • rhent yn cael ei dalu yn awtomatig ar ddyddiad o’ch dewis chi
  • os nad oes digon o arian yn eich cyfrif banc ni fyddwch yn talu ffi
  • dim angen i chi wneud dim ar ôl ei drefnu os nad yw manylion eich cerdyn banc yn newid

   

  Cysylltwch â ni i drefnu taliad

 • Swyddfa'r Post

  Gallwch gael cerdyn talu Adra i dalu yn Swyddfa’r Post neu unrhyw siop sydd yn defnyddio Paypoint. Bydd logo Paypoint y tu allan i’r siop.

  • mae llawer o lefydd Paypoint mewn siopau ac ar agor yn hwyr
  • gallu talu dros y ffôn neu dros y we gyda eich cerdyn Adra
  • os ydych wedi colli eich cerdyn gallwch dalu yn y siop trwy ddefnyddio anfoneb, sydd ar gael trwy gysylltu â ni

   

  Cysylltwch â ni i gael cerdyn Adra

 • Talu dros y ffôn

  Ffoniwch ni ar 0300 123 8084 i dalu eich rhent gyda cerdyn banc.

  Nid ydym yn gallu cymryd taliad gyda cerdyn credyd.

Dulliau talu Allpay

System dalu rydym yn ei defnyddio i chi allu talu eich rhent yn hawdd.
Yn anffodus nid yw ‘AllPay’ ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Bydd angen cerdyn Allpay neu rhif taliad ar gyfer defnyddio dulliau talu Allpay.

Gallwch dderbyn rhain drwy gysylltu â ni

 • Talu dros y we

  Gallwch dalu ar-lein trwy wefan ‘Allpay’.

  • cofrestru ar y wefan yn defnyddio eich cerdyn Allpay neu rhif taliad
  • gwneud taliad gyda cerdyn debyd
  • mae arian yn cymryd 1 diwrnod gwaith i symud i’ch cyfrif rhent
 • Talu dros decst

  Gallwch dalu rhent yn ddiogel gyda eich cerdyn banc a ffôn symudol.

  • rhaid cofrestru ar y wefan ‘Allpay’ a rhoi manylion eich cerdyn banc fewn i’r system
  • tecstiwch ‘Pay rent’, faint o arian rydych eisiau ei dalu ac eich cyfrinair, sef 4 rhif olaf eich cerdyn debyd i 81025
  • byddwch yn cael tecst yn cadarnhau eich taliad

  Gallwch alw heibio i un o’n swyddfeydd neu llyfrgell leol i gael defnyddio’r we i gofrestru.

 • Ap Allpay

  Gallwch dalu trwy ap ‘Allpay’ gyda ffôn ‘Apple’ neu ffôn ‘Android’.
  Byddwch angen cerdyn ‘Allpay’ a cherdyn banc.

  • lawrlwythwch yr ap – am ddim
  • wedi cofrestru gallwch dalu eich rhent heb fynediad i’r we
  • mae’r ap yn gallu cofio taliadau a manylion banc felly dim angen rhoi rhain i fewn bob tro
  • mae’r ap yn ddiogel ac ar gael trwy’r dydd, bob dydd