Gwaith trwsio y tu mewn i’ch cartref

Beth nesaf?

Nid oes angen i chi wneud dim.

Os ydych wedi rhoi gwybod i ni am waith trwsio sydd angen ei wneud, byddwn yn mynd ati ar unwaith i gysylltu gyda chi a threfnu dyddiad i wneud y gwaith trwsio yn ein cartrefi. Eich cartref chi yw ein blaenoriaeth ni.

Byddwn yn cysylltu â chi gyda dyddiad ag amser.

Yn y cyfamser os yw’r broblem yn gwaethygu yn eich cartref, cysylltwch â ni trwy’r ffurflen isod.

Cais am waith Trwsio

  • Nodwch gyfeiriad ebost i ni allu cysylltu yn ôl gyda chi.
  • Nodwch fanylion eich problem yma... Cofiwch os ydy'ch problem yn un brys ffoniwch ni ar 0300 123 8084
  • Max. file size: 150 MB.
    Weithiau mae lluniau yn helpu ni ddarganfod beth yw'r broblem a phwy yw'r Swyddog gorau i ddelio gyda'ch problem.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.