Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Gwaith trwsio y tu mewn i’ch cartref

‘Da ni heb anghofio amdanoch.

Rydych wedi cysylltu â ni ers tro i roi gwybod am waith trwsio sydd angen ei wneud y tu mewn i’ch cartref.

Yn anffodus rydym mewn Cyfnod Clo Cenedlaethol ar hyn o bryd er mwyn ceisio rheoli niferoedd y Coronafeirws yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu mai dim ond gwaith brys yr ydym yn cael ei wneud yn ein cartrefi ar hyn o bryd.

Rydym yn deall ei fod yn rhwystredig ac anodd iawn i chi orfod aros yn hir i ni allu gwneud gwaith trwsio yn eich cartref a rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.

 

Beth nesaf?

Nid oes angen i chi wneud dim.

Os ydych wedi rhoi gwybod i ni am waith trwsio sydd angen ei wneud,  unwaith bydd Llywodraeth Cymru yn codi’r cyfyngiadau, byddwn yn mynd ati ar unwaith i gysylltu gyda chi a threfnu dyddiad i wneud y gwaith trwsio yn ein cartrefi. Eich cartref chi yw ein blaenoriaeth ni.

Byddwn yn cysylltu â chi gyda dyddiad ag amser.

Yn y cyfamser os yw’r broblem yn gwaethygu yn eich cartref, cysylltwch â ni trwy’r ffurflen isod.

Cais am waith Trwsio

  • Nodwch gyfeiriad ebost i ni allu cysylltu yn ôl gyda chi.
  • Nodwch fanylion eich problem yma... Cofiwch os ydy'ch problem yn un brys ffoniwch ni ar 0300 123 8084
  • Max. file size: 150 MB.
    Weithiau mae lluniau yn helpu ni ddarganfod beth yw'r broblem a phwy yw'r Swyddog gorau i ddelio gyda'ch problem.