Swyddi Gwag

Rydym yn darparu tai o safon yng ngogledd Cymru ac rydym yn cynnig cyfleoedd gyrfa i bobl sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd tai mewn amgylchedd ddwyieithog.

Trwy weithio i ni gallwch wneud gwahaniaeth mawr i fywydau nifer o bobl yn eich cymuned.

Rydym yn cynnig opsiynau i weithio’n hyblyg ar gyfer nifer o swyddi, sydd yn golygu y gallwch gyfuno gweithio o gartref yn ogystal ag yn ein swyddfeydd.

Darllennwch mwy amdanom ni.

 

Gwneud cais am swydd ar-lein     Ffurflen Gais Ysgrifennedig      Ffurflen Cyfle Cyfartal

 • Warden Cymunedol - Meirionnydd

  Rydym yn chwilio am Warden Cymunedol i ymuno a’r tîm Cwsmeriaid & Chymunedau.

  • £26,697 – £29,132 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Ardal Meirionnydd

  Dyddiad Cau: 02/05/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Warden Cymunedol

 • Rheolwr Cydymffurfio

  Rydym yn chwilio am Rheolwr Cydymffurfio i ymuno a’r tîm Asedau.

  • £51,503 – £54,906 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Tŷ Coch – Bangor

  Dyddiad Cau: 02/05/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Rheolwr Cydymffurfio

 • Hyfforddai Grŵp Cyllid

  Rydym yn chwilio am Hyfforddai Grŵp Cyllid i ymuno a’r tîm Cyllid.

  • £23,542 – £29,132 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Tŷ Coch – Bangor

  Dyddiad Cau: 02/05/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Hyfforddfai Grwp Cyllid

 • Swyddog Safle - Plas Penrhos, Bangor

  Rydym yn chwilio am Swyddog Safle i ymuno a’r tîm Cwsmeriaid & Chymunedau.

  • £23,542 – £26,064 (pro rata) y flwyddyn
  • 18.5 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata)
  • Parhaol
  • Plas Penrhos, Bangor

  Dyddiad Cau: 09/05/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Swyddog Safle

Swyddi Academi Adra

 • Cwrs Adeiladwaith

  Ydych chi dros 16 mlwydd oed ac yn chwilio am brofiad o fewn y maes adeiladwaith?
  Mae cwrs poblogaidd Academi Adra yn ôl, lle medrwch gael profiad gwaith a hyfforddiant.

  Mae llefydd yn brin, tua 6 lle ar ôl, felly cofrestrwch heddiw!

  • Cwrs yn cychwyn dydd Llun, 13/05/24
  • Lleoliad: Ty Gwyrddfai, Penygroes

   

  Cofrestru ar-lein

  Mae’r cwrs yn cynnwys wythnos o brofiad gwaith a’r holl gyfarpar personol fydd angen arnoch i weithio ar safle (PPE) – i gyd am ddim!

  Mae’r cwrs yn cychwyn ar ddydd Llun, 13/05/24 am bythefnos yn Nhŷ Gwyrddfai, Penygroes, LL54 6DB.

  Sut mae’n gweithio?

  Cam 1 – Cofrestrwch ar gyfer ein Cwrs Adeiladwaith, lle byddwch yn cael wythnos o hyfforddiant gan Grŵp Llandrillo Menai a fydd yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle. Mae’r cwrs yn cychwyn ar ddydd Llun, 15/05/24 yn Tŷ Gwyrddfai, Penygroes.

  Cam 2 – Byddwch yn cael cyfle i fynd am wythnos o brofiad gwaith di-dal hefo ni yn Adra neu hefo un o’n partneriaid.

  Cam 3 – Bydd pawb sy’n cwblhau’r pythefnos yn cael cynnig i ymgeisio am leoliad gwaith gyda thâl. Os ydych yn cael cyfweliad ac yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich lleoli o fewn Adra neu gyda un o’n partneriaid am eich lleoliad gwaith gyda thâl dros 16 wythnos.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch hefo ni ar:

  • Ffôn – 0300 123 8084 a gofyn am Ceri Ellis-Jackson
  • e-bost: academi@adra.co.uk

  Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 03/05/24 5:00pm

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, ein tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd ar hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  academi adra logos

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr Swyddi

Os hoffech dderbyn diweddariadau pryd bynnag y bydd erthygl newydd yn cael ei phostio neu swydd newydd yn cael ei hysbysebu – Tanysgrifiwch isod.

Diolch am ddangos diddordeb