Swyddi Gwag

Rydym yn darparu tai o safon yng ngogledd Cymru ac rydym yn cynnig cyfleoedd gyrfa i bobl sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd tai mewn amgylchedd ddwyieithog.

Trwy weithio i ni gallwch wneud gwahaniaeth mawr i fywydau nifer o bobl yn eich cymuned.

Rydym yn cynnig opsiynau i weithio’n hyblyg ar gyfer nifer o swyddi, sydd yn golygu y gallwch gyfuno gweithio o gartref yn ogystal ag yn ein swyddfeydd.

Darllennwch mwy amdanom ni.

 

Gwneud cais am swydd ar-lein     Ffurflen Gais Ysgrifennedig      Ffurflen Cyfle Cyfartal

 • Cyfrifydd Costau (Tîm Trwsio)

  Rydym yn chwilio am Cyfrifydd Costau i ymuno a’r Tîm Cyllid.

  • £33,623 – £39,303 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Tŷ Coch – Bangor & Tŷ Gwyrddfai – Penygroes

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Cyfrifydd Costau

 • Swyddog Ynni

  Rydym yn chwilio am Swyddog Ynni i ymuno a’r Tîm Cwsmeriaid a Chymunedau.

  • £23,103 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Dros dro hyd at Rhagfyr 2024
  • Tŷ Coch – Bangor & Chyngor Gwynedd – Caernarfon

  Dyddiad Cau: 12yp 08/12/2023

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

   

  SD- Swyddog Ynni

 • Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

  Rydym yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Cwsmer i ymuno a’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer.

  • ££22,306 – £24,748 (pro rata) y flwyddyn
  • 22.2 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata)
  • Parhaol
  • Tŷ Coch – Bangor

  Dyddiad Cau: 21/12/2023 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

 • Warden Cymunedol

  Rydym yn chwilio am Warden Cymunedol i ymuno a’r Tîm Cwsmeriaid & Chymunedau.

  • £25,360 – £27,717 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Ardal Meirionydd

  Dyddiad Cau: 22/12/2023 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Warden Cymunedol

Swyddi Academi Adra

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr Swyddi

Os hoffech dderbyn diweddariadau pryd bynnag y bydd erthygl newydd yn cael ei phostio neu swydd newydd yn cael ei hysbysebu – Tanysgrifiwch isod.

Diolch am ddangos diddordeb