Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Swyddi Gwag

Diolch am ddangos diddordeb yn ein swyddi.

Rydym yn darparu tai o safon yng ngogledd Cymru ac rydym yn cynnig cyfleoedd gyrfa i bobl sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd tai mewn amgylchedd ddwy-ieithog.

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni fel cwmni fel rydym yn tyfu a datblygu i wahanol faesydd.

Trwy weithio i ni gallwch wneud gwahaniaeth mawr i fywydau nifer o bobl yn eich cymuned.

Rydym yn cynnig opsiynau i weithio’n hyblyg ar gyfer sawl o’n swyddi, sy’n golygu y gallwch gyfuno gweithio o gartref yn ogystal ag yn ein swyddfeydd.

Darllennwch mwy amdanom ni.