Cyflogau – Gwahaniaeth rhwng rhywiau

O 2017, rhaid i unrhyw sefydliad sydd â 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi ac adrodd ar ffigyrau penodol am y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched.

Mae hyn yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched y gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a merched.

Mae’r ffigyrau isod wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio’r 5 Ebrill 2021 fel dyddiad.

Dyma ganlyniadau’r gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched:

Chwartel Uchaf Chwarter Canol Uwch Chwartel Canol Isaf Chwartel Isaf
Dynion 69% 58% 85% 55%
Merched 31% 42% 15% 45%

 

                                     Dynion Cymedrig £15.53
Canolrif £13.17
Merched Cymedrig £14.92
Canolrif £14.15

Yn seiliedig ar ddata 303 aelodau staff.

Gwahaniaeth Cymedrig                      4%

Gwahaniaeth Canolrif                      -7%