Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cyflogau – Gwahaniaeth rhwng rhywiau

O 2017, rhaid i unrhyw sefydliad sydd â 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi ac adrodd ar ffigyrau penodol am y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched.

Mae hyn yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched y gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a merched.

Mae’r ffigyrau isod wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio’r 5 Ebrill 2020 fel dyddiad.

Dyma ganlyniadau’r gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched:

Chwartel Uchaf Chwarter Canol Uwch Chwartel Canol Isaf Chwartel Isaf
Dynion 72% 59% 86% 53%
Merched 28% 41% 14% 47%

 

                                     Dynion Cymedrig £15.36
Canolrif £13.04
Merched Cymedrig £14.37
Canolrif £13.56

Yn seiliedig ar ddata 303 aelodau staff.

Gwahaniaeth Cymedrig                      6%

Gwahaniaeth Canolrif                      -4%