Cyflogau – Gwahaniaeth rhwng rhywiau

O 2017, rhaid i unrhyw sefydliad sydd â 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi ac adrodd ar ffigyrau penodol am y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched.

Mae hyn yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched y gwahaniaeth rhwng cyflog cyfartalog dynion a merched.

Mae’r ffigyrau isod wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio’r 5 Ebrill 2024 fel dyddiad.

Dyma ganlyniadau’r gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a merched:

Chwartel Uchaf Chwarter Canol Uwch Chwartel Canol Isaf Chwartel Isaf
Dynion 71% 58% 80% 58%
Merched 29% 42% 20% 42%

 

                                     Dynion Cymedrig £17.47
Canolrif £15.15
Merched Cymedrig £16.73
Canolrif £15.77

Yn seiliedig ar ddata 358 aelodau staff.

Gwahaniaeth Cymedrig                      4.24%

Gwahaniaeth Canolrif                      -4%