Yma i wrando

Mae eich adborth fel cwsmeriaid yn bwysig iawn i ni, gan ei fod yn sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu a gwella ein gwasanaethau.

Bydd y dudalen hon yn rhoi adborth i chi ar sut rydym wedi gwrando ar eich barn ac wedi gweithredu arno.

Dywedoch chi:

Nid oeddech yn gwbl ymwybodol o ba waith fydd yn digwydd yn eich cartref ar ôl archwiliad.

Ein ymateb ni:

Byddwn yn cyflwyno blwch llofnodi ar waelod taflenni archwiliad i wneud yn siwr fod ein cwsmeriaid yn deallt yn iawn pa waith fydd yn cael ei wneud/ ddim ei wneud a phryd. Rydym wrthi yn ymchwilio i gyflwyno system negeseuon testyn fydd yn cael eu hanfon allan yn awtomatig i gadarnhau pryd fydd ein archwilwyr ar eu ffordd draw i fynychu apwyntiadau. Y gobaith ydy y bydd hyn yn rhoi gwell syniad o faint o’r gloch fydd ein staff yn cyrraedd cartrefi ein tenantiaid.

Dywedoch chi:

Roedd ein cyfathrebu yn wan yn ystod gwahanol gynlluniau

Ein ymateb ni:

Byddwn yn cynnal archwiliad mewnol i edrych ar daith y cwsmer a’r gyfathrebu gyda cwsmeriaid ar gynlluniau gwahanol i weld lle allwn wella.

Dywedoch chi:

Roedd ein cyfathrebu yn wan yn ystod y broses gosod.

Ein ymateb ni:

Rydym yn defnyddio gwasanaeth neges testyn i ddiweddaru tenantiaid ar eu ceisiadau.
Rydym wedi cyflwyno ymweliadau rhithiol o’n cartrefi yn ystod y cyfnod clo fel ein bod yn gallu parahau i osod cartrefi ac i roi cyfle i ddarpar denatnaid weld cartrefi. Er gwaethaf yr oedi yn gosod tai o ganlyniad i’r pandemig  roedd 90% o gwsmeriaid yn teimlo einbod wedi delio gyda’r broses gosod tai yn sydun ac yn effeithlon.

Dywedoch chi:

Nid oedd digon yn cael ei wneud wrth rhoi gwybod i ni am broblemau sŵn

Ein ymateb ni:

Rydym wedi cyflwyno app sŵn sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn. Rydym wedi gweld lleihad yn y nifer o achosion ble mae angen i aelod o’r Tîm wneud ymweliad. Mae’r app sŵn yn cael ei ddefnyddio mewn materion diogelu a trais yn y cartref ac mae modd anfon linc i’r Heddlu.