Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

Mae ein adroddiad blynyddol yn adrodd ar ein perfformiad am y flwyddyn a fu.

Darllennwch ein adroddiad blynyddol 2022/23

Adroddiadau Blynyddol y gorffennol

Darllennwch ein adroddiad blynyddol 2021/22

Darllennwch ein adroddiad blynyddol 2020/21

Darllennwch ein adroddiad blynyddol 2019/20

*Lluniau wedi tynnu cyn cyfnod ymbellhau cymdeithasol

Gallwch hefyd weld ein dangoswyr perfformiad allweddol sy’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn flynyddol yma.

I weld copi o’n adroddiadau blynyddol blaenorol mae croeso i chi gysylltu efo ni – llywodraethu@adra.co.uk

Rydym yn cynhyrchu Datganiad Ariannol yn flynyddol, sydd yn adrodd ar ein perfformiad ariannol a materion allweddol. Maent yn cael eu archwilio gan archwilwyr allanol, sydd yn rhoi barn ar ydi’r datganiad yn rhoi adlewyrchiad teg a chywir o’n materion ariannol. Maent yn cael eu cymeradwy gan y Bwrdd a cyflwyno i Llywodraeth Cymru.

Darllenwch ein datganiad ariannol 2022/23

Darllenwch ein datganiad ariannol 2021/22

Darllenwch ein datganiad ariannol 2020/21

Darllenwch ein datganiad ariannol 2019/20

Darllenwch ein datganiad ariannol 2018/19

Darllennwch ein datganiad ariannol 2017/18

Darllennwch ein datganiad ariannol 2016/17

Darllennwch ein datganiad ariannol 2015/16

Darllennwch ein datganiad ariannol 2014/15

I weld copi o’n datganiadau ariannol blaenorol mae croeso i chi gysylltu efo ni – llywodraethu@adra.co.uk