Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ein Polisiau

Rydym wedi ein ymrwymo i fod yn gwmni agored gyda ein polisiau.

Gallwch ddarllen fwy am hyn yn ein Datganiad Tryloywder

Dyma restr o’n polisiau:

Asedau

Gosod

Gwasanaethau Bro

Gwasanaethau Cwsmer

Cyllid a Chaffael

Adnoddau Dynol

Diogelu Data

Llywodraethu

Iechyd a Diogelwch

Cysylltwch â ni os ydych eisiau polisi sydd ddim wedi ei nodi yma:

  • ebost: llywodraethu@adra.co.uk
  • ffôn: 0300 123 8084