Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Credyd Cynhwysol

Mae budd-dal yn newid.

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd sy’n eich helpu efo costau byw.

 

Pwy sydd yn gallu cael Credyd Cynhwysol

Gall helpu pobl oed gwaith sydd ar gyflog isel neu sydd heb waith.

Os ydych chi’n cael un o’r budd-daliadau yma, byddwch yn cael gwybod gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) pryd i wneud cais am Gredyd Cynhwysol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

 

Sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio

Mae Credyd Cynhwysol yn un taliad misol sy’n cael ei dalu i’ch cyfrif banc ac mae’n cynnwys eich rhent.

Eich cyfrifoldeb chi fydd talu rhent i ni.

 

Help i dderbyn Credyd Cynhwysol

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol, ffoniwch aelod o’r Tîm Rhent.