Cyfrifiannell Costau Byw

Rhowch eich manylion yn y Cyfrifiannell Costau Byw i weld sut allwch chi elwa yn ariannol.
Bydd yn dangos i chi pa fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt.

Buddion o ddefnyddio’r Cyfrifiannell Costau Byw

  • Mae’r gyfrifiannell yn gwneud y mwyaf o’ch arian chi, er enghraifft os ydych yn derbyn un taliad Credyd Cynhwysol, dim ots pa mor fach yw’r swm yma, gall hyn agor drysau i nifer o daliadau eraill sydd ar gael i chi.
  • Mae’r gyfrifiannell yn cymharu’r system budd-daliadau a Chredyd Cynhwysol, felly gallwch weld pa system fyddai orau i chi.
  • Bydd dolenni yn eich canlyniadau i gymorth ar wefannau eraill.
  • Gallwch gael fwy o gymorth a’r ôl derbyn eich canlyniadau, trwy glicio i anfon eich canlyniadau i gynghorydd. Yna bydd aelod o’n Tîm Rhent ac Incwm yn eich ffonio i’ch helpu.
  • Gallwch hefyd lawr lwytho ag argraffu eich canlyniadau i’w defnyddio mewn apwyntiadau gyda Chyngor ar Bopeth, Shelter neu’r Ganolfan Waith.

Eisiau gwybod sut allwch chi elwa yn ariannol?

Cwblhewch y Cyfrifiadur Costau Byw
(linc i wefan Saesneg yn unig)