Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Buddion Staff

 

Budd Manylion
Gwyliau blynyddol Mae pawb yn cael rhwng 21 a 30 diwrnod. Ar ôl bob blwyddyn o wasanaeth parhaus, mi fydd eich gwyliau blynyddol yn cynyddu un diwrnod, am bum mlynedd..

Ar gyfer swyddi aml-sgil mae hyn ychydig yn wahanol. Byddwch yn derbyn 5 diwrnod ychwanegol ar ôl  5 mlynedd o wasaaneth.

Oriau Hyblyg Oriau gwaith wythnos safonol yw 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Mae Oriau hyblyg ar gael mewn rhai swyddi.

Gallwch weithio beth sy’n gweithio orau i chi rhwng saith y bore a saith y nos.

Cynllun Pensiwn Aelodaeth o gynllun pensiwn –

Tâl salwch Mae rhai swyddi yn cael tâl salwch ychwannegol.
Tâl aelodaeth broffesiynol Un tanysgrifiad y flwyddyn.
Cynllun disgownt i staff Aelodaeth am ddim i PERKS –

  • talebau gostyngiadau siopau
  • cynigion arbennig
  • diwrnodau allan
  • tocynnau gostyngedig

www.healthshieldperks.co.uk.

Disgownt o 20% yn Travis Perkins Arbediad hyd at 20% gan fasnachwyr adeiladu Travis Perkins.
Cynllun beicio i’r gwaith Arbed hyd at 42% ar gost beic ac offer newydd sbon. www.bike2workscheme.co.uk.
Mwy o dâl mamolaeth/ mabwysiadu
  • 90% o gyflog am y chwe wythnos cyntaf
  • 50% o gyflog am y 33 wythnos ganlynol.
Gofal iechyd Mynediad am ddim i gynllun gofal iechyd Healthshield.

Gall aelodau hawlio arian yn ôl am driniaethau gofal iechyd hyd at derfyn y budd blynyddol y maent yn ei ddewis. www.healthshield.co.uk.

Iechyd Galwedigaethol/ lles Cefnogi cyd-weithwyr sydd ag unrhyw faterion iechyd neu les.

Cwnsela cyfrinachol am ddim.

Aelodaeth Canolfannau Hamdden Disgownt corfforaethol ar gael mewn canolfanau hamdden Gwynedd a Môn.
Undeb Credyd Gogledd Cymru Cyfle i arian fynd yn syth o’ch cyflog i gyfrif arbed arian
Gweithgareddau Gwasanaeth Cyhoeddus Amser i ffwrdd gyda thâl ar gyfer gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus penodol megis Gwasanaethu ar Reithgor.
Parcio am ddim neu barcio rhatach Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o swyddfeydd a gostyngiad ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd.
Buddion eraill Tê a choffi am ddim, diwrnod ffrwyth bob wythnos, sesiwn anwytho staff, diwrnod staff blynyddol