Swyddi Trwsio

Rydym yn chwilio am staff i ymuno Tîm Trwsio trwy’r adeg.

Buddion o weithio ni ni

Andonwch eich CV draw i ni unrhyw bryd: recriwtio@adra.co.uk

Peidiwch a phoeni os nad oes gennych brofiad o bob dim ar y rhestr isod, rydym yn dabtlygu a cynnig cyfleoedd i’n staff.

Dyma’r math o swyddi rydym yn eu cynnig a manylion o ran y math o waith:

 • Saer Coed
  • Gosod ffenestri ac adnewyddu gwydriad
  • Leinin drysau, gosod drysau mewnol
  • Drysau ffrynt a chefn polyester wedi’u hatgyfnerthu â gwydr
  • Sgyrtin ac architrafau
  • Altro lloriau
  • Drysau tân
  • Gosod ceginau newydd ac atgyweirio
  • Adnewyddu distiau a lloriau (floorboards)
  • Offer dŵr glaw, gan gynnwys fascia’s a soffits
  • Ysgolion gable
  • Gosod waliau styd
  • Adnewyddu cloeon drysau
 • Plastrwyr
  • Waliau plasterboards, sgimio a to
  • Bond & skim chases yn dilyn ailweirio trydanol
  • Crafu, cotio a chwipio ardaloedd allanol
  • Inswleiddio Waliau Allanol (Weber)
  • Sgribio llawr (screeding)
  • Gwaith tamp
  • Adnewyddu simnai, gan gynnwys capio concrit
 • Trydanwyr
  • Ail weirio llawn o eiddo
  • Adnewyddu byrddau CCU/ RCD
  • Arolwg cyfnodol (EICR)
  • Mân atgyweiriadau (cawod newydd, thermostatau)
  • Gosod synhwyrydd mwg / synhwyrydd Co2 rhyng-gyswllt newydd
  • Gosod plygiau a socedi newydd â sgôr IP ar adeiladau allanol
 • Gwaith Tir
  • Llwybrau concrit
  • Ffensio panel
  • Ffensio cyswllt cadwyn
  • Gwaith brics
  • Draen dan ddaear / uwchben y ddaear
  • Gwaith addasu mawr a bach (clampiau allwedd, rampiau ac ati)
 • Töwr
  • Adnewyddu toeau llechi newydd cyflawn
  • Gwaith plwm
  • Dymchwel ac ailwampio simnai
  • Toeau fflat (polyroofs)
  • Atgyweiriadau llechi
  • Awyrellau (vents) llechi
 • Gwresogi
  • Atgywiro system boeler
  • Gwasanaethu nwy, LPG ac olew
  • Technoleg adnewyddadwy
  • Gosod boeleri newydd
  • Adnewyddu / gosod gwres canolog
 • Plymio
  • Adnewyddu ystafelloedd ymolchi / atgyweiriadau cyffredinol (tapiau, trapiau, toiledau, seiffonau ac ati)
  • Atgyweirio peips cegin, gan gynnwys tapiau
  • dnewyddu gwresogyddion
  • Cloeon aer / fflysh pŵer
  • Addasu ystafell ymolchi / cegin