Tai Cefnogol

Mae gennym 8 safle Tai Cefnogol ar draws Arfon a Meirionnydd ac un safle yn Llanelwy.

Mae Swyddog ym mhob safle i helpu ein tenantiaid fyw’n annibynnol.

 

Pwy sy’n cael byw mewn Tai Cefnogol?

Unrhyw un sydd:

 • dros 55
 • yn anabl

ac sydd angen y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig gan ein Swyddog Tai Cefnogol.

Sut i wneud cais am Dai Cefnogol

 • os ydych eisiau sgwrs am safle penodol, y costau a gwasanaethau, cysylltwch efo ni
 • os ydych eisiau gwneud cais, cysylltwch efo’r Tîm Opsiynau Tai

 

Gwasanaethau ar gael mewn Tai Gwarchod

 • byddwn yn gwneud cyswllt gyda chi hyd at 3 gwaith yr wythnos, yn dibynu ar staffio. Gall hyn fod yn gymysgedd o ymweliadau neu alwadau ffôn.
 • eich helpu i’ch cyfeirio at asiantaethau eraill fel Age Cymru, Cyngor ar Bopeth, addasiadau a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • pecyn cymorth sydd yn addas i’ch anghenion
 • gosod llinell argyfwng 24 awr y dydd
 • byddwn yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn aml, naill ai ar y safle neu oddi ar y safle i helpu frwydro yn erbyn ungirwydd.

Ni fydd ein Swyddogion Tai Gwarchod yn gwneud pethau fel siopa, coginio, glanhau a gofal personol.

Cofiwch y gallwch dderbyn y gwasanaeth yma os nad ydych yn byw yn un o’n Tai Gwarchod.

Darllenwch fwy am hyn ar ein tudalen Gwasanaeth Tai Gwarchod yn y gymuned

 • Bro Llywelyn, Penrhyndeudraeth

  Cyfleusterau’r Fflat

  • ystafell fyw fawr
  • cegin
  • un, dwy ac (un) tair ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn/ ystafell wlyb
  • system wresogi nwy

  Cyfleusterau’r safle

  • lifft
  • ystafell fyw gymunedol
  • cegin gymunedol
  • gardd gymunedol
  • storfa ar gyfer sgwter
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • swyddog cefnogi Tai Gwarchod a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • system mynediad electronig
  • ystafell golchi dillad
  • parcio ar y safle
 • Cysgod y Coleg, Y Bala

  Cyfleusterau’r fflat

  • ystafell fyw fawr
  • cegin
  • un neu ddwy ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded mewn ac ystafell wlyb
  • system wresogi nwy

  Cyfleusterau’r safle

  • lifft
  • tŷ haul
  • ystafell fyw gymunedol
  • cegin gymunedol
  • gardd gymunedol ac ardal eistedd tu allan
  • lle cadw sgwter
  • Swyddog Tai Cefnogol a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • system mynediad electronig
  • ystafell golchi dillad
  • parcio ar y safle

  Gweithgareddau ar y safle

  • bore coffi
  • clwb cinio
  • gwasanaeth crefyddol misol
 • Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy

  Cyfleusterau’r fflat

  • ystafell fyw braf
  • cegin
  • un, dwy ystafell wely
  • un fflat tair ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn/
  • ystafell wlyb
  • system wresogi canolog olew

  Cyfleusterau’r Safle

  • lifft
  • ystafell fyw gymunedol
  • cegin gymunedol
  • gardd gymunedol a lle eistedd tu allan
  • Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • TCC
  • system mynediad electroneg
  • parcio ar y safle
 • Hafan Deg, Abermaw

  Cyfleusterau’r Fflat

  • ystafell fyw braf
  • cegin
  • un neu dair ystafell wely
  • un fflat tair ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn /
  • ystafell wlyb
  • system wresogi nwy

  Cyfleusterau’r Safle

  • WIFI Cymunedol
  • ystafell fyw gymunedol
  • cegin gymunedol
  • gardd gymunedol
  • lle cadw sgwter
  • Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • TCC
  • system mynediad electroneg
  • ystafell olchi dillad
  • parcio ar y safle

  Gweithgareddau ar y safle

  • bore coffi
 • Cae Catrin, Penygroes

  Cyfleusterau’r Fflat

  • ystafell fyw
  • cegin
  • un neu ddwy Ystafell wely
  • ystafell ymolchi cerdded i mewn / ystafell wlyb
  • system wresogi nwy canolog
  • gerddi unigol i fyngalos
  • gardd gymunedol i fflatiau

  Cyfleusterau’r safle

  • gwasanaeth ein Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • parcio ar y safle (ychydig o lefydd)
  • gweithgareddau ar ysSafle
  • cinio wythnosol wedi ei drefnu gan Age Cymru

  Mae Cae Catrin yn ymuno gyda gweithgareddau yn y neuadd gymunedol

 • Lôn yr Eglwys, Penygroes

  Cyfleusterau’r Byngalos

  • ystafell fyw
  • cegin
  • dwy ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn /
  • ystafell wlyb
  • system gwresogi nwy
  • gerddi unigol

  Cyfleusterau’r safle

  • gwasanaeth ein Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • parcio ar y safle (ychydig o lefydd)
  • gweithgareddau’r Safle
  • ginio wythnosol wedi ei drefnu gan Age Cymru
  • Mae Lôn yr Eglwys yn ymuno a’r neuadd gymunedol leol i gael gweithgareddau cymdeithasol
 • Bryn Llwyn, Penygroes

  Cyfleusterau’r fflatiau a byngalos

  • ystafell fyw
  • cegin
  • dwy Ystafell wely
  • ystafell ymolchi gyda cawod cerdded i mewn/ ystafell wlyb neu fath
  • system gwresogi nwy
  • gerddi, gyda byngalos llawr gwaelod
  • fflatiau eraill efo gerddi cymunedol

  Cyfleusterau’r safle

  • gwasanaeth ein Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • parcio ar y safle (ychydig o lefydd)
  • cinio wythnosol wedi ei drefnu gan Age Cymru
 • Trem yr Wyddfa

  Cyfleusterau’r byngalo

  • ystafell fyw
  • cegin
  • dwy ystafell
  • ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn/
  • ystafell wlyb
  • system wresogi nwy canolog
  • gerddi unigol

  Cyfleusterau’r safle

  • gwasanaeth ein Swyddog Cefnogi Tai a opsiwn i osod larwm argyfwng
  • parcio ar y safle (ychydig o lefydd)

  Gweithgareddau’r Safle

  • cinio wythnosol wedi ei drefnu gan Age Cymru
  • mae Trem yr Wyddfa yn ymuno yng ngweithgareddau cymdeithasol y neuadd gymunedol