Pictures of housing trainees at work

Cyflogi mwy o Hyfforddai Tai

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cyflogi 2 Hyfforddai Tai newydd eleni.

Mae’r cynllun llwyddiannus yma yn mynd am y drydedd mlynedd yn olynnol erbyn hyn a rydym yn edrych ymlaen i gael cynnig cyfleoedd unigryw i ddau unigolyn lwcus unwaith eto.

Felly beth yw Hyfforddai Tai?

Mae’r cynllun Hyfforddai Tai yn cael ei blethu fewn â rhaglen cyflogaeth a sgiliau Adra, sef Academi Adra.  

Yma yn Adra rydym ni yn deall nad yw’r Brifysgol i bawb. Ond mae ffyrdd eraill o ddatblygu gyrfa lwyddiannus ym myd tai. Neu efallai eich bod awydd newid eich gyrfa yn llwyr, gall y cyfle yma agor llawar o ddrysau i chi.

Mae’r cynllun Hyfforddai Tai yn rhoi cyfle i ddau berson weithio gyda ni am gyfnod o ddwy flynedd gan gael blas o wahanol agweddau i’r busnes, er enghraifft:

  • Rhent ac incwm
  • Gosod
  • Tai fforddiadwy
  • Gwasanaeth cwsmer
  • Datblygu busnes
  • Cymunedol
  • Bro

Yn ogystal ag astudio! Byddwch yn astudio tuag at cymhwyster CIH Lefel 2. Bydd y cwrs yn rhoi Sylfaen gwych i chi ac yn darparu dealltwriaeth sylfaennol o’r sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i gael gyrfa ym myd tai. Pwy a wyr pa gyfleoedd a swyddi fydd ar gael gyda ni ar ddiwedd y cwrs.

Darllen y Pecyn Recriwtio

Mae 4 person wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus dros y 4 mlynedd ddiwethaf – dyma beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud am y profiad.

Gwneud Cais

Mae modd gwneud cais trwy ein Gwefan 

Mae’r cynllun ar agor in unrhyw un dros 16 mlwydd oed.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs bellach, cysylltwch â ni a gofynnwch am Tamany Clwyd-Jones